Följande bakterier är resistenta mot Tinidazol: Mikroaerofila streptokocker, Actinomyces, Arachnia och Propionibacterium. ...
Inflammationen anses i sin tur vara orsakad av en tillväxt av vanliga hudbakterier (särskilt Propionibacterium acnes). I ...
Propionibacterium acnes). Pormaskar bildas som ett resultat av att ett överskott av talg (sebum) bildar goda ...
"Direct visualization of Propionibacterium acnes in prostate tissue by multi-colour fluorescent in situ hybridization assay", ...
... (P. acnes), sedan år 2016 Cutibacterium acnes (C. acnes), är en vanligt förekommande anaerob bakterie i ... Scholz, Christian F. P.; Kilian, Mogens (2016-11). "The natural history of cutaneous propionibacteria, and reclassification of ... Propionibacterium acnes) and acne vulgaris: a brief look at the latest updates". Journal of the European Academy of Dermatology ... "Propionibacterium acnes: infection beyond the skin". Expert Review of Anti-Infective Therapy 9 (12): sid. 1149-1156. doi: ...