Programutveckling. Dolda kategorier: *Artiklar som behöver källor 2009-06. *Alla artiklar märkta med mallen källor ...
Programutveckling. Dolda kategorier: *Artiklar som behöver källor 2018-12. *Alla artiklar märkta med mallen källor ...
... är inom systemutveckling det styrande dokumentet för funktionaliteten av ett datorsystem. I detta fall kan specifikationen tas fram som en del av en verksamhetsstudie, direkt av beställaren eller som ett inlednade steg i systemeringsfasen. ...
Termen kontrakt används ibland som en benämning på en kvasiformell beskrivning på hur, och vilka villkor som ska vara uppfyllda, för att ett API eller en API-funktion ska anropas. Termen kontrakt används också mer formellt i den engelska termen "Design by Contract" (DbC) och avser då en formell specifikation av ett API eller en API funktion som också utgör en faktisk del av källkoden. Sådana kontrakt möjliggör således kontroll av villkor när anrop till ett API eller API-funktion faktiskt görs. DbC har oftast implementerats i objektorienterade programmeringsspråk. DbC utvecklades av Bertrand Meyer och har sitt teoretiska ursprung i Tony Hoares Hoare-logik och Jean-Raymond Abrials arbete med Z-notation. "Design by Contract" implementerades först i programmeringsspråket Eiffel och beskrevs först 1986. Stöd för DbC finns idag i flera programmeringsspråk, däribland Ada 2012 och D. Att använda DbC kallas ibland för kontraktsprogrammering. ...
Programutveckling för Android. Källor[redigera , redigera wikitext]. *^ "Google Buys Android for Its Mobile Arsenal". Arkiverad ... Detta avsnitt är en sammanfattning av Programutveckling för Android. Android Development Tools är ett insticksprogram till ...
Datorprogram för programutveckling. Dolda kategorier: *Artiklar som behöver källor 2009-06. *Alla artiklar märkta med mallen ...
... är ett verktyg utvecklat av Apache Software Foundation och används inom systemutveckling av datorprogram i programspråket Java. Maven används för att automatiskt paketera (bygga) programfilerna till en distribuerbar enhet. Maven används inom samma område som Apache Ant men dess byggfiler är deklarativa till skillnad ifrån Ants skriptbaserade. Maven använder sig av en XML-baserad konfigurationsmodell som kallas Project Object Model (POM). I denna XML-fil beskrivs mjukvaruprojektet som ska byggas och dess externa beroenden till andra moduler och komponenter. I Maven finns färdiga "targets" eller kommandon som hanterar vissa väldefinierade uppgifter som kompilering av den ingående källkoden, automatisk genomkörning av eventuella testklasser, och driftsättning av den färdiga distribuerbara enheten. ...
"SMU Scouts historik och programutveckling". equmenia. http://www.equmenia.se/templates/Page.aspx?id=4546. Läst 18 januari 2009 ...
... är en vald metod för att genomföra programutveckling. Den klassiska metoden kallas för ...
Syftet för CLI är att tillhandahålla en språkoberoende plattform för programutveckling och exekvering. Detta inkluderar ...
Prototyp är ett designmönster inom programutveckling. Det används när objekttypen att skapa är bestämd av en prototypförekomst ...
... er används som en del av användartester inom programutveckling. Fråga Enkät Förhör Djupintervju Undersökning Test ...
Detta var ett nyttoprogram avsedd för programutveckling på Commodore 64. Programmet i sig tog dock upp en hel del av 64:ans ...
Programutveckling för Android ^ "Google Buys Android for Its Mobile Arsenal". Arkiverad från originalet den 24 februari 2011. ... Detta avsnitt är en sammanfattning av Programutveckling för Android Android Development Tools är ett insticksprogram till ...
Metoden syftar till att genom rikliga exemplifieringar kodifiera kunskap om programutveckling. Den engelskspråkiga termen är ...
... , term inom programutveckling avseende en relativt nyutvecklad version av ett dataprogram. En alfaversion kommer ...
År 2005 kom han till SVT Fiktion där han var chef för programutveckling. Den 1 januari 2006 efterträdde han Hans Rosenfeldt som ...
Det har kommit att bli en de facto-standard för programutveckling i datorseende. I oktober 2008 utkom en bok som dokumenterar ...
Bachelorprogram (BSc i IT): Global Business Informatics (EN) Digitala medier och design (DA) Programutveckling (DA) ... programutveckling, datorstött samarbete, design och användning av IT, e-business, studier av datorspel samt de sociala, ... men i augusti 2007 startade man en egen bachelorutbildning i programutveckling. Sedan 2010 erbjuder IT-universitetet tre ...
... programutveckling och affärsanalys. Företaget arbetar ibland åt bland andra USA:s regering. Kritiska synpunkter har förekommit ...
Han har även arbetat med programutveckling under många år på bland annat Titan Television och Nyhetsbolaget. ^ STCC i Viasat ...
Högerns programutveckling under efterkrigstiden", Stockholm: Tidens förlag 1992, sid 92) Hon avled i Stockholm 1969 i ... Högerns programutveckling under efterkrigstiden", Stockholm: Tidens förlag 1992, sid 92) Ebon Andersson på moderata kvinnors ...
... och programutveckling ^ Dale & Walker 1996, s. 3. ^ Rudolf Lidl (2004). Abstract Algebra. Springer. ISBN 81-8128-149-7 , ...
Hösten 2010 fick hon en position som programledare för Go'kväll i SVT, samt för att arbeta med programutveckling inom SVT. ...
IT-avdelning med programutveckling för transportlogistik, som bland annat utvecklar programvaran Attracs online för dynamiska ...
Systemutveckling Programutveckling Människa-datorinteraktion Informationssäkerhet Artificiell intelligens och datautvinning ( ...
... ett system för att snabba upp annan programutveckling). Hawkins intresse för mönsteridentifiering i såväl röst- som text-indata ...
... övergripande begrepp och synsätt på program och programutveckling. Till skillnad från paradigm i vetenskapsfilosofiska ...
Sedan 2006 har han arbetat främst med programutveckling, och varit med och tagit fram program som Grannfejden, Expedition ...
Han anställdes på SVT 1997 och har arbetat med publikanalys, förtestning av piloter, programutveckling, tablå- och ...