Prevalens, ålder och genus[redigera , redigera wikitext]. Det föreligger metodiska problem med att bedöma andelen personer med ... Personlighetsstörningar i olika svårighetsgrader har en prevalens på omkring var tionde vuxen person. Många har fungerande liv ...
Prevalens[redigera , redigera wikitext]. Varannan kvinna lider av mensvärk i någon form. Det är vanligast före 30 års ålder, ...
Prevalens[redigera , redigera wikitext]. Sjukdomen har ökat kraftigt under flera decennier. Bland unga vuxna svenskar har nu ...
Prevalens[redigera , redigera wikitext]. Av alla de som läggs in på psykiatrisk klinik med funktionell psykos har ca 10 - 15% ...
Prevalens och incidens[redigera , redigera wikitext]. Cancer i livmoderhalsen (cervixcancer) drabbar kvinnor i alla åldrar lika ...
Prevalens Sverige[redigera , redigera wikitext]. Ett trettiotal personer per år genomgår i Sverige ett juridiskt könsbyte och ... Prevalens[redigera , redigera wikitext]. Det finns inga säker statistik över hur vanligt transsexualism är. Diagnosmanualen DSM ... vilket enligt Olyslager och Conway talar för att en prevalens på 1:10 000 som skulle vara man-till-kvinna-transsexuell är för ... där de argumenterade för att data från deras egna och andra studier i verkligheten antydde en betydligt högre prevalens än vad ...
Utbredning och prevalens[redigera , redigera wikitext]. Livstidsprevalensen för schizofreni är omkring 1 %.[71][72] En ... Det är en kontroversiell fråga huruvida män drabbas oftare än kvinnor eller om det saknas skillnad i prevalens mellan könen. ...
Identitet, sexualitet och prevalens[redigera , redigera wikitext]. En av Wilhelm von Gloedens bilder på italienska ...
Prevalens[redigera , redigera wikitext]. Det har gjorts flera studier om hur förekommande ADHD är hos barn. En ny ...
Prevalens. 5% av frakturer hos vuxna, 13% of barnfrakturer[1][3]. [redigera på Wikidata] ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Prevalens Morbiditet Mortalitet ^ "Incidens". Svenska Akademiens Ordbok. http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/ ...
Uppskattning av prevalens, 2006: Brookmeyer, R (7 januari 2007). "Forecasting the global burden of Alzheimer's disease". ...
Dock är det stora skillnader i världen på prevalens. Prevalensen i de länder med minst andel, till exempel Danmark, Singapore ... De länder som har högst andel postpartumdepressioner har en prevalens på omkring 60 procent. Dessa länder inbegriper Italien, ...
Man kan till exempel mäta prevalens av en viss sjukdom. Om man även mäter exponering för misstänkta sjukdomsframkallande ämnen ...
Lägst prevalens (under 5 % för barn och vuxna) har Kina, Indien och andra asiatiska länder. Högst prevalens (uppåt 20 %) har ...
mortalitet prevalens incidens Denna artikel om immunologi, smittämnen eller epidemier saknar väsentlig information. Du kan ...
Snarare verkar det som att de med SCT visar större prevalens för motivationsproblem, utbränning och kan även ha en ovanligt hög ... En annan studie fann även högre prevalens av SCT-symptom bland barn som drabbats av fetala alkoholspektrumstörningar. För ... än de barn diagnostiserade med ADHD-PH och den ADHD-C som uppvisar mycket större prevalens för kommorbiditet med ... prevalens för trötthet under dagtid. Patienter med SCT förefaller sakna energi för att utföra vardagliga sysslor och söker ...
Cigarettrökare har också en högre prevalens av tardiv dyskinesi. Barn och ungdomar är mycket mer känsliga för tidiga och sena ...
... prevalens, symptom och smittvägar, Sveriges lantbruksuniversitet, läst 27 november 2012. ^ Inälvsparasiter hos katt AniCura ...
Andra arter som hittades var B. microti, med en prevalens på (3,2 procent) och B. divergens med en prevalens på 0,2 procent. ... Mångfald och prevalens av Babesia i Sverige är till stor del outforskat. Fästingen Ixodes ricinus fungerar som vektor för alla ... En svensk undersökning av 519 exemplar Ixodes rinicus gav en prevalens på 4,4 procent olika babesiaarter. I undersökningen ...
... ar i olika svårighetsgrader har en prevalens på omkring var tionde vuxen person. Många har fungerande liv ...
En föranledande faktor till celldöd i substantia nigra har visat sig vara hög prevalens av neuromelanin[17], något som ...
På senare tid har man även sett att symtomen har en högre prevalens hos personer som abrupt slutat ta SSRI-preparat eller ...
Det saknas tillförlitliga data om sjukdomens prevalens i Sverige, men amerikanska studier beräknar en prevalens på 14-42 fall ...
I områden där förekomsten av hepatit B är hög med prevalens HBs-ag ≥8 % sker smittan framför allt under spädbarns- och tidiga ... I områden där HBs-ag har en prevalens på 2-7 % sker smittspridningen i alla åldersgrupper medan områden där HBs-ag förekommer ... år 2010 för HBs-ag fanns i Västafrika söder om Sahara med prevalens på ≥8%[1]. Övriga Afrika söder om Sahara samt utefter ett ... prevalens HBs-antigenbärare bedöms medföra generellt ökad smittrisk. ...
Till syndromet hör ofta olika former av psykiska störningar, med en prevalens på omkring 80%. Det rör sig framför allt om ...