... över synapsgapet och hämma den presynaptiska aktionspotentialen, eller öka om behov finns. I vissa fall även presynaptisk till ... bland annat genom att minska aktionspotential invasion av axon-terminaler, minska Ca2 + inflöde i de synaptiska varicositer via ...