Några timmar senare, på den subjektiva sena eftermiddagen, når FRQ-proteinet sin maximala koncentration.[106] Två FRQ-molekyler ... 62] Det är oklart om effekten beror på fysisk aktivitet direkt eller på indirekta effekter, såsom ändrad kroppstemperatur eller ... Davis FC, Mansion J (1988): Entrainment of hamster pup circadian rhythms by prenatal melatonin injection in hamsters; Am J ... är att deras exponering för solljus kan förändras. Det innebär att man i studier på något sätt måste skilja mellan om det är ...
Även om jämnvarma djur inte är lika känsliga som växelvarma djur för förändring av den yttre temperaturen (de effekter som ... Några timmar senare, på den subjektiva sena eftermiddagen, når FRQ-proteinet sin maximala koncentration. Två FRQ-molekyler och ... är att deras exponering för solljus kan förändras. Det innebär att man i studier på något sätt måste skilja mellan om det är ... Entrainment of hamster pup circadian rhythms by prenatal melatonin injection in hamsters; Am J Physiol 255(3:2):R439-448 ^ ...