... en innefattar diverse typer av molekyler som porfyriner, karotenoider, antocyaniner och betalainer. Alla biologiska ...
Porfyriner kan binda till sig tvåvärda joner i mitten av ringstrukturen, tex Fe, Zn, Cu, Ni och Co. Porfyriner är ofta starkt ... är exempel på porfyriner som bildas vid hemsyntesen. Porfyriner är på grund av sin aromatiska ringstruktur, naturligt ... Porfyriner är en grupp kemiska föreningar, som ingår i ett flertal biologiska system, bland annat är de produkter i bildningen ... Porfyriner har visat sig vara användbara inom medicin, då de kan fungera som fotosensiterare. Principen bakom detta är att när ...
... används för framställning av läkemedel, färgämnen m. m., och pyrrolringen återfinns i naturprodukter som porfyriner. ^ [ ...
Den tyske läkaren Friedrich Meyer-Betz genomförde den första studien med fotodynamisk terapi med porfyriner på människor 1913. ...
I växter finns bland annat flavonoider och porfyriner som klorofyll. Hos djur skiljer man på pigmenterad färg, det vill säga ...
Detta beror på att porfyriner "absorberar" UV-ljus och bidrar till en fotosensibilitet i huden. Huden går i nekros till följd ... porfyriner. Vid de så kallade akuta porfyrierna ansamlas förstadier till porfyrinerna och det är då som sjukdomen kan aktiveras ... söker sig porfyriner till hud och slemhinnor och gör dem överkänsliga för sol (fotodermatit). Järnberikade produkter är mindre ...
Mörkare urin blir också följd av andra kemikalier, såsom olika intagna kostkomponenter eller droger, porfyriner i porfyri och ...
Porfyriner Klorofyller Denna biokemi-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra ...
... porfyriner och kolhydrater. Vissa brister av vitaminer och mineraler beror på att kroppen inte förmår omsätta spårämnena, och i ...
... den centrala aromatiska ringstrukturen hos porfyriner, är kloriner alltså inte aromatiska igenom hela ringens omkrets. Kloriner ...
1994 Gay-Lussac-Humboldt-priset Robert B. Woodward Award för sin banbrytande forskning inom kemi för porfyriner Sedan 2014, ...