Utöver det ger polyuretaner en generellt bra vidhäftning till olika textilier och har även elasticitet. Polyuretaner har en ... Polyuretaner är vanliga i ytbehandlingsmedel och lim för både in- och utvändigt bruk. Skyddslack för golvmattor, lim i ... Polyuretaner är produkter som genom polyaddition bildats av di- eller polyisocyanater med en di- eller polyfunktionell alkohol ... Polyuretaner kan med sina goda egenskaper med fördel användas för att skapa mikroporösa vattenavvisande beläggningar, som andas ...
Några viktiga grupper som ofta används vid klassificering är akryler, polyestrar, silikoner och polyuretaner. Vid tillverkning ...
Ur det industriella perspektivet är diolernas dominerande reaktioner vid framställning av polyuretaner och alkydhartser. Dioler ... används som sammonomerer i polymerisationsreaktioner som bildar polymerer inklusive vissa polyestrar och polyuretaner. Dioler ...
Typiska bindemedel inkluderar naturliga och syntetiska hartser som akrylharts, polyuretaner, polyestrar, melaminer, olja eller ...
... ofta genom att deponera eller bädda in elektroniska enheter och kretsar på töjbara underlag som silikon eller polyuretaner. I ...
... till polyuretaner) och cirka 25 % som lösningsmedel. Toluen används också vid sprängämnestillverkning, bland annat för att ...
Det finns dock undantag, till exempel polyuretaner är stegvis tillväxtpolymerer bildade av isocyanat och alkoholbifunktionella ...