... som toxiner och polysackarider), mekanismerna bakom bakteriella infektioner, infektionsimmunologi och slutligen utveckling och ... Huvuddelen av hennes forskning har varit fokuserad på karakterisering av bakteriella virulensfaktorer ( ... utprövning av vacciner mot olika bakteriella infektioner med fokus på Haemophilus influenzae, Haemophilus ducreyi, ...
Trots det fanns det inte anti-bakteriella behandlingar tillgängliga.[12] År 1910 utvecklades den första antibiotikan av Paul ... av polysackarider och proteiner som ger bakterien ett skydd mot att fagocyteras inuti ett större djur. Endosporen kan dessutom ... Bakteriella fossiler har använts i evolutionärbiologiska studier men även genetiska studier av levande bakterier används för ... Numera sker mer och mer av klassificeringen genom DNA-sekvensering av bakteriella gener. Den vanligaste genen för sekvensering ...