Från denna ände börjar enzymet polynukleotid adenylyltransferas att lägga till adeninresterna. ^ "Polyadenylering - ...
De fosforylerade aminosyraresterna utgör bindningsplats för andra proteiner, såsom polynukleotid adenylyltransferas, Capping ... såsom polynukleotid adenylyltransferas, Capping Enzyme Complex samt spliceosomer. TATA bindande proteinet, TBP, binder till ...