... (digital PCR, dPCR, ddPCR, cdPCR) är en variant av den traditionella polymeraskedjereaktionen ( ...
Polymeraskedjereaktion används också vid identifiering av Treponema pallidum. Treponema pallidum har en karaktäristisk plan, ...
En polymeraskedjereaktion (PCR) kan detektera HCV-RNA en till två veckor efter infektion, medan antikroppar kan ta betydligt ... En rekombinant immunoblotanalys bekräftar enzymimmunoanalysen och en HCV-RNA-polymeraskedjereaktion fastställer ...
Diagnostiseringen sker med hjälp av ELISA (Enzymkopplad immunadsorberande analys), PCR (Polymeraskedjereaktion) eller genom ...
Den genetiska informationen (DNA eller DNA-fragment) extraheras från proven med hjälp av polymeraskedjereaktion-kloning och ...
Säker diagnos kräver endera att bakterien B. pertussis påvisas med bakterieodling eller polymeraskedjereaktion (PCR) från ...
Studien har använt sig av PCR-analyser (Polymeraskedjereaktion) som ökar mängden av en viss DNA-sekvens hos viruset. Det ...
... genom att använda en teknik som kallas polymeraskedjereaktion (PCR). Med ett tredje test (antigendetektion) letar man efter ...
... via detektion av antingen viralt DNA/RNA eller viralt antigen med bland annat virusodling eller polymeraskedjereaktion (PCR). ...
Polymeraskedjereaktion (Artiklar som behöver källor 2019-12, Alla artiklar märkta med mallen källor, Alla artiklar som behöver ...
För att fastställa en infektion av P. malariae krävs ofta PCR (Polymeraskedjereaktion) teknik vilket leder till att många fall ...
... medan nukleinsyraamplifiering baseras på tekniker som polymeraskedjereaktion för att detektera förekomst av specifika ...
... , från engelskans polymerase chain reaction (polymeraskedjereaktion) är en molekylärbiologisk och biokemisk metod som ...