En polymeraskedjereaktion (PCR) kan detektera HCV-RNA en till två veckor efter infektion, medan antikroppar kan ta betydligt ... En rekombinant immunoblotanalys bekräftar enzymimmunoanalysen och en HCV-RNA-polymeraskedjereaktion fastställer ...
Diagnostiseringen sker med hjälp av ELISA (Enzymkopplad immunadsorberande analys), PCR (Polymeraskedjereaktion) eller genom ...
Den genetiska informationen (DNA eller DNA-fragment) extraheras från proven med hjälp av polymeraskedjereaktion-kloning och ...
... genom att använda en teknik som kallas polymeraskedjereaktion (PCR). Med ett tredje test (antigendetektion) letar man efter ...
Polymeraskedjereaktion (PCR) är en teknik som används för att amplifiera små mängder DNA för att detektera förekomst av ...
... kan bekräftas via detektion av antingen viruset eller dess antigener med bland annat virusodling eller polymeraskedjereaktion ( ...
Säker diagnos kräver endera att bakterien B. pertussis påvisas med bakterieodling eller polymeraskedjereaktion (PCR) från ...
För att fastställa en infektion av P. malariae krävs ofta PCR (Polymeraskedjereaktion) teknik vilket leder till att många fall ...
... , engelska Polymerase Chain Reaction (PCR), är en molekylärbiologisk och biokemisk metod som används för ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Polymeraskedjereaktion&oldid=47436070" ...
... medan nukleinsyraamplifiering baseras på tekniker som polymeraskedjereaktion för att detektera förekomst av specifika ...
... (digital PCR, dPCR, ddPCR, cdPCR) är en variant av den traditionella polymeraskedjereaktionen ( ...