Polyhydroxyalkanoates är också en produkt ur bakteriell fermentering och kan även den användas som en monomer i polymerisation ... De två huvudsakliga polymererna som brukar tas upp är Polylactic Acid (PLA) och Polyhydroxyalkanoates (PHA). Lactic Acid, eller ...