Typiska bindemedel inkluderar naturliga och syntetiska hartser som akrylharts, polyuretaner, polyestrar, melaminer, olja eller ...
... är och tillhör gruppen termoplastiska polyestrar (dit även den styvare PBT hör). PET är en delkristallin ...
Några viktiga grupper som ofta används vid klassificering är akryler, polyestrar, silikoner och polyuretaner. Vid tillverkning ...
Vanliga polyestrar är till exempel polyetylentereftalat (PET) och ortoftalsyrapolyester medan isoftalsyrapolyester används när ...
Reaktioner mellan dioler (HO-R-OH) och bis-ketener (O=C=CH-R'-CH=C=O) ger polyestrar med den upprepande enheten (-O-R-O-CO-R'- ...