Därefter följer 5' capping samt polyadenylering. Introner innehåller ett antal element som gör att de känns igen och kan ...
mRNA processing, då RNA-transkript modifieras så att de blir aktiva, innefattar bland annat splitsning och polyadenylering. ...
... nämligen bortklippning av intronsekvenser och polyadenylering. För att RNA-molekylen ska kunna få identiteten "pre-mRNA" måste ...
... är en form av posttranskriptionsmodifiering av RNA. Den sker genom att en lång sekvens av adeninrester ... "Polyadenylering - Polyadenyaltion". KI MeSH. http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=G02.111.087.750.225.710 ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...