Poliovirus förekommer i tre typer benämnda poliovirus 1, 2 respektive 3. Poliovirus smittar peroralt via aerosol eller fekal ... Några år senare utvecklade Jonas Salk ett vaccin som använde avdödat poliovirus och injicerades, och ytterligare något år ... Småbarn som infekterats med poliovirus får oftast milda symptom, och blir därefter immuna mot sjukdomen. Eftersom polio är ... Sjukdomen orsakas av poliovirus, ett enterovirus av familjen picornavirus. ...
Hans forskning bedrevs först med fokus på poliovirus, men övergick sedan till adenovirus. Tidigt inledde han och andra forskare ...
... , 78; Isolated the Polio Virus. ...
10 januari Poliovirus isoleras vid Stanford University. FN övertar kontrollen av det Fria territoriet Trieste. 15 januari - ...
Poliovirus upptäcktes i början på 1900-talet. Besläktade enterovirus upptäcktes när man tittade på poliovirusinfekterade celler ... Enterovirus inkluderar typerna poliovirus, coxsackievirus, echovirus, rhinovirus och dessa ingår i familjen Picornaviridae. Det ...
ISBN 91-7108-406-1 ^ Böttiger, Margareta (1966). Studies on immunization with inactivated and live poliovirus vaccines. ...
Genetic markers of poliovirus with special reference to the m marker.. Abstracts of Uppsala dissertations in medicine, 0567- ...
Cello J, Paul AV, Wimmer E.. "Chemical synthesis of poliovirus cDNA: generation of infectious virus in the absence of natural ...
Sabinvaccinet arbetade i tarmen för att blockera poliovirus från att komma in i blodomloppet. Sabin hade upptäckt att i ...
Där undersökte han poliovirus-RNA-replikering och började en lång karriär för att leda andra forskares tidiga karriärer såsom ... Han fortsatte sitt arbete med virusreplikation med poliovirus och fortsatte utbildning i enzymologi med Jerard Hurwitz vid ...
... där han gjorde banbrytande forskning om bakteriofager och på poliovirus. År 1965 erhöll han, tillsammans med François Jacob och ...
Sommaren - En polioepidemi med en ny typ av aggressivt poliovirus, utbryter i Norrland och sprider sig ut över resten av ...
Han utförde betydelsefull forskning om poliovirus och ledde den svenska framställningen av poliovaccin, särskilt dess ...
Avhandlingsarbetet omfattade studier av inaktivering av poliovirus och bidrog i hög grad till utveckling av ett svenskt ...
... nobelpriset i fysiologi eller medicin för upptäckten att poliovirus kan odlas i levande vävnad. Detta banade väg för ...
... att de för första gången har lyckats isolera poliovirus, vilket innebär ett genombrott i bekämpandet av sjukdomen ...
... poliovirus, hepatit A-virus) Reovirus Rotavirus Retrovirus (HIV, HTLV) Rhabdovirus (rabies) Togavirus (röda hund) Bältros ...
... med John Franklin Enders och Thomas Huckle Weller Nobelpriset i fysiologi eller medicin för upptäckten att poliovirus kan ...
Bland enterovirus som kan ge hjärnhinneinflammation finns olika coxsackievirus, echovirus och historiskt sett även poliovirus, ...