Slutsatser för Morbiditet och Mortalitet kvot Multiple Poisson Regression Variansanalys, Fasta effekter och slump effekter ... överlevnads kurvor Hazard Regression Analyser Poisson Regression; ...