Pneumokockinfektioner är i regel lätta att behandla med antibiotika, penicillin, och det är ovanligt att i övrigt friska ... Vissa pneumokockinfektioner är resistenta, eller har en nedsatt känslighet mot penicillin. Trots detta kan höga doser bota även ... Detta vaccin har dålig effekt på barn men idag är ett nytt vaccin, som ska kunna förhindra pneumokockinfektioner även hos barn ...
Allvarliga meningokock- och pneumokockinfektioner kan resultera i blödningar i binjurarna, som leder till Waterhouse- ...
... helcell J07AL01 Pneumokockinfektioner, renat polysackaridantigen J07AL02 Pneumokockinfektioner, renat polysackaridantigen, ... konjugerat J07AL52 Pneumokockinfektioner, renat polysackaridantigen och haemophilus influenzae, konjugerat J07AM01 ...
Gangrän i extremiteterna kan förekomma vid meningokocksjukdom.[1] Allvarliga meningokock- och pneumokockinfektioner kan ...