Platyrrhini. Familj. Cebusliknande brednäsor. Cebidae. Släkte. Dödskalleapor. Saimiri. Art. Svarthövdad dödskalleapa. S. ...
Om det finns flera honor i gruppen så är det bara den dominanta honan som parar sig, hos de andra individerna av honkön sker ingen ägglossning. Finns flera hannar i gruppen så parar sig honan med alla könsmogna hannar. Honan föder efter dräktigheten, som tar omkring 140 till 150 dagar, oftast två ungdjur. Ungarna är påfallande stora och har vid födelsen cirka 25 % av moderns vikt. Efter födelsen är hannarna och de andra honor i flocken ansvariga för ungdjuren. Den dominanta honan ger bara di. Efter en månad börjar ungdjuren självständigt leta efter föda och en eller två månader senare sluter honan att dia. Tamariner blir könsmogna efter två år. De äldsta kända individerna i fångenskap blev upp till 25 år gamla. ...
Platyrrhini. Familj. Nattapor. Aotidae. Elliot, 1913. Släkte. Nattapor. Aotus. Vetenskapligt namn. § Aotus. ...
Platyrrhini. Familj. Cebusliknande brednäsor. Cebidae. Vetenskapligt namn. § Cebidae. Auktor. Bonaparte, 1831. Hitta fler ...
Platyrrhini. Familj. Cebusliknande brednäsor. Cebidae. Släkte. Sapajus. Art. Gulbröstad kapucin. Sapajus xanthosternos. ...
Platyrrhini. Familj. Kloapor. Callitrichidae. Släkte. Tamariner. Saguinus. Art. Rödbukstamarin. S. labiatus. Vetenskapligt namn ...
Individer i detta släkte är aktiva under dagen och lever i grupper med genomsnittlig 25 individer. Med nyfödda ungar kan antalet fördubblas. Under kalla årstider solbadar de ofta på morgonen och under mycket varma dagar söker de mitt på dagen skydd i skuggan. Den för andra primater typiska aggressiviteten saknas hos ullspindelapor. En annan specialitet är att hannar stannar i gruppen efter könsmognaden. Därför letar könsmogna honor efter en ny grupp.[1] När ullspindelapor rör sig genom skogen bildar de oftast en rad. Ledaren testar trädens grenar efter hållbarhet. Ullspindelapor livnär sig av frukter, frön, nektar och blad.[1] ...
... är en primat i släktet ullapor som förekommer i Colombia.[2][1] Djuret har en svartbrun till grå pälsfärg.[3] Arten vistas i tropiska regnskogar, galleriskogar och andra skogar på bergssluttningar. Den når där upp till 3000 meter över havet. Födan utgörs främst av frukter som kompletteras med blad, blommor, nektar, bark och andra växtdelar. Individerna bildar flockar som har ungefär 15 till 30 medlemmar. Honor kan para sig när de är fem till sex år gamla men den första lyckade födseln sker oftast 1 till 1,5 år senare. Sedan kan de föda vart tredje år.[1] Lagothrix lugens jagas för köttets skull och hotas dessutom av habitatförändringar när skogen omvandlas till odlingsmark. IUCN uppskattar att beståndet minskar med 80 procent under de kommande 45 åren och listar arten som akut hotad (CR). För att bevara arten listas den i appendix II av CITES och dessutom inrättades några nationalparker.[1] ...
Platyrrhini. Familj. Kloapor. Callitrichidae. Släkte. Tamariner. Saguinus. Art. Tvåfärgad tamarin. S. bicolor. ...
Platyrrhini. Familj. Kloapor. Callitrichidae. Släkte. Lejontamariner. Leontopithecus. Art. Svarthuvad lejontamarin. L. caissara ...
Platyrrhini. Familj. Cebusliknande brednäsor. Cebidae. Släkte. Kapuciner. Cebus. Art. Kapucinapa. C. capucinus. ...
Platyrrhini. Familj. Atelidae. Underfamilj. Alouattinae. Trouessart, 1897 (1825). Släkte. Vrålapor. Alouatta. Vetenskapligt ...
brednäsor Platyrrhini (västapor) *cebusliknande brednäsor Cebidae. *nattapor Aotidae. *sakiliknande brednäsor Pitheciidae. * ...
Simiiformes/Anthropoidea består av smalnäsor (Catarrhini) och brednäsor (Platyrrhini). ^ Wilson & Reeder, red (2005). " ...
... är en av fem familjer i infraordningen brednäsor (Platyrrhini). Deras närmaste släktingar antas vara arter i familjen ...
Gruppen brednäsor (Platyrrhini) är en delordning av primater som lever i nya världen. Däremot förekommer delordningen smalnäsor ...
... (Alouatta caraya) är en primat i infraordningen brednäsor (Platyrrhini) som förekommer i Sydamerika. Liksom andra ...
Eocen: De egentliga aporna utvecklas, och delas upp i de två grenarna brednäsor (Platyrrhini) och smalnäsor (Catarrhini). ...
Platyrrhini), with an introduction to Primates, University of Chicago Press, Chicago, USA Coimbra-Filho (1969), Mico-leão, ...
Platyrrhini) └─ Smalnäsor (Catarrhini) ├─ Människoartade apor (Hominoidea) └─ Cercopithecoidea (Markattartade apor och andra, ...
Platyrrhini, Primates). I: Molecular Phylogenetics and Evolution, 40 (1), 2006, s. 274-280 ^ [a b] ...