Plastokinon-molekylen transporterar elektronen till ytterligare ett fotosystem (fotosystem I) med klorofyll och exciterar där ... I cytokrom-komplexet går elektronen vidare till en plastokinon-molekyl och förlorar genom detta potentiell energi (den binds ... starkare av plastokinon än av feofytin). Denna energi använder cytokrom-komplexet till att transportera protoner genom ...
Där tar feofytin emot en elektron från klorofyll och skickar den vidare till en plastokinon-molekyl som transporterar den till ...