Eftersom plaster (nästan uteslutande) görs av olja utgör plaster en brandfara. I många tillämpningar måste man därför höja ... Kristallina plaster är alltid opaka (ogenomskinliga) till skillnad från amorfa plaster som är helt eller delvis transparenta ( ... Några vanliga plaster och användningsområden[redigera , redigera wikitext]. Den repeterande delen av Polyeten med dess ... Kol och väte är de två grundämnen som bygger upp de flesta plaster. Andra ämnen såsom svavel, kväve, syre eller klor förekommer ...
D02AD Flytande plaster[redigera , redigera wikitext]. Inga undergrupper. D02AE Karbamidpreparat[redigera , redigera wikitext]. ...
Plaster. Polyeten (PE) · Polypropen (PP) · Polystyren (PS) · Polyetentereftalat (PET eller PETE) · Polyamid (PA) · Polyester ( ...
... är en av de vanligaste metoderna för tillverkning av föremål av termoplast som innehåller hålkroppar. Metoden är en vidareutveckling på extrudering och fungerar lite som glasblåsning. Ett rör trycks ut från en extruder ner i en kammare som har den önskade formen när polymerröret är lika långt som formen sluts kammaren helt och gas strömmar in. Gasen fyller röret (som täppts till i bakänden) och pressar ut det till att lägga sig enligt kammarens form. Formen kan därefter kylas och produkten tas ut. Ett viktigt exempel på denna process är tillverkningen av PET-flaskor.[1]. ...
... er i form av konstruktionsmaterial kallas i dagligt tal för plaster. Med plaster menas emellertid konstruktionsmaterial ... Klason och Kubát (1978). Plaster - materialval och materialdata. Industrilitteratur AB. sid. 10. ISBN 91-7548-618-0. ... Den första benämningen på plaster var "konsthartser".. Materialets historia[redigera , redigera wikitext]. Följande ... Plaster indelas efter sin molekylära uppbyggnad och därav följande tekniska egenskaper i termoplaster och härdplaster ( ...
Plaster på såret» (1990). * «Englefjes» (1990). * «Transit Stigmata Exit» (1992). * «Mitt hjertes trell» (1994) ...
Medicinskt plåster. Sätts på huden för lokal effekt Depotplåster. Sätts på huden och utsöndrar en kontrollerad mängd läkemedel ...
Det har dock visat sig vara möjligt att göra vissa plaster elektriskt ledande. Plaster är polymerer, molekyler som upprepar sin ... Vanligtvis leder plaster inte elektrisk ström. I själva verket används plast just som isolering kring koppartrådarna i vanliga ... Ledande plaster används, eller är under industriell utveckling, i till exempel antistatmedel för fotografisk film, skärmskydd ...
Plaster har även en smältpunkt, Tm. Termoplaster kan vara delkristallina eller amorfa. Det som beskrivs ovan gäller endast för ... Under glasomvandlingstemperaturen är plaster amorfa (som glas) och spröda eftersom polymerkedjorna är låsta i sina ... amorfa plaster. En delkristallin plast behöver inte mjukna för att den närmar sig glasomvandlingstemperaturen. Endast de amorfa ...
Slutligen skyddar man med ett plåster. Man ska kontakta vården om såret är djupare än en centimeter[4], inte har slutat blöda ... Om man redan fått ett skavsår kan plåster användas för att minska friktionen. Om det bildas blåsor så låt dem sitta kvar ... Slutligen ser man till att kanterna stannar ihop, gärna med sårtejp men plåster går också bra. Man ska kontakta sjukvården vid ...
... , även depåplåster och transdermalt plåster, är en beredningsform av läkemedel där ett plåster innehållande en ... Det finns både kortverkande och långtidsverkande plåster. Exempel på sådana beredningar är nikotinplåster, som används mot ...
... används för att göra färger, plaster och bekämpningsmedel. Den förekommer i avgaser. Den används för framställning av ...
Tejpen tillverkas av olika plaster, men polyvinylklorid används oftast. Det ger en elastisk tejp som medför en bättre isolering ...
Till denna kategori av plaster hör exempelvis polyvinylklorid (PVC). Vinyl uppfanns av en svensk vid namn Viktor Yngve (1888- ... Vinylplast är en sammanfattande benämning på de plaster som innehåller en viss sorts molekylgrupp: vinylgruppen. ...
I koncentrerad form löser det effektivt upp vissa plaster. Under handelsnamnet ättiketer används det ofta för avlivning av ...
... er är plaster som baseras på polymerer innehållande fluor. Polytetrafluoreten (mer känd som Teflon eller Gore-Tex), ...
Dessa gaser används bland annat till framställning av plaster. Alkener som bildas kan även reagera med varandra och bilda ...
PTFE-plaster är stabila ämnen upp till 350 grader. Vid högre temperatur kan plasten utsöndra giftiga gaser.[7] Materialet är ...
Dessa gaser används bl a till framställning av plaster. Alkener som bildas kan även reagera med varandra och bilda grenade ( ...
Den används som råvara för tillverkning av plaster och pigment.. Användning[redigera , redigera wikitext]. ...
Nålgripdon används för att flytta exempelvis textilier eller skummade plaster.. *Sugkoppar som lyfter arbetsstycken med hjälp ...
Den används som råvara för tillverkning av plaster och pigment. Kväve används på grund av sin reaktionströghet som skyddsgas ...
Som alla plaster utvecklar PVC giftig rök när den brinner. Dock visade en undersökning genomförd 1987 vid Lunds Tekniska ...
Materialet har blivit allt mindre använt allteftersom nyare plaster uppfunnits. Bakelit framställs genom kondensering av ...
Kristallina plaster är opaka med regelbundet och tätt packade polymerkedjor. Kristallin fas är styvare än dess motsats, amorf ... Chalmers samt plaster - materialval och materialdata av Klason & Kubàt, Sveriges Verkstadsindustrier). ...
Plåster Mitella ^ "Utrusta bilen lagenligt för Europaresan". Pressmeddelande. Motormännen. 11 juli 2011. https://via.tt.se/ ...
... används ofta som armering i plaster för att öka styvheten. Bland annat plastbåtar tillverkas genom att en ...
Klason och Kubát (2001). Plaster - Materialval och materialdata. Författarna och Industrilitteratur AB. sid. 139. ISBN 91-7548- ...
plaster, trä, papper, bomull. Ökad risk för hudcancer. Ökad risk för ögonskador. Sämre immunförsvar. I Sverige regleras utsläpp ...