... , C10H17NO2, är ett lugnande, sömngivande och narkotikaklassat preparat. Läkemedlet har använts för behandling av sömnlöshet, men används numera sällan eftersom det har ersatts med modernare läkemedel med färre biverkningar, såsom bensodiazepiner. Metyprylon patenterades 1954 av Hoffman-La Roche och förekom på marknaden under handelsnamnet Noludar®. Metyprylon drogs tillbaka från den amerikanska marknaden i juni 1965, den svenska marknaden i juli 1988[1] och den kanadensiska marknaden i september 1990. Kemiskt tillhör den, liksom glutetimid, pyrityldion och talidomid, gruppen piperidindioner. Dessa i sin tur är strukturella variationer av barbiturater. Biverkningar kan innefatta hudutslag, feber, depression, magsår eller sår i mun eller hals, blödning eller blåmärken, förvirring, hjärtklappning, försvagad andning, svullnad av fötter eller underben, yrsel, dåsighet, huvudvärk, dubbelseende, förstoppning, diarré, illamående, kräkningar eller onormal ...
... (metylfenidathydroklorid) är ett centralstimulerande medel. Metylfenidat används för att behandla personer som diagnostiserats med ADHD. Läkemedlet används även för att behandla patienter med kraftiga hjärnskador, svår Aspergers syndrom(troligen "off-label")[3][4][5], narkolepsi, vid kraftig depression som har visat sig resistent mot antidepressiva läkemedel. I studier har man även visat att metylfenidat kan användas för att väcka patienter snabbare efter generell anestesi.[6] Metylfenidat beskrivs ibland som ett amfetaminliknande ämne, en beskrivning som inte är helt tillfredsställande. En bättre beskrivning är att det är ett centralstimulerande preparat. Metylfenidat och amfetamin påverkar samma signalsubstanser i hjärnan och har en likartad verkan, men det finns skillnader mellan doserna som missbrukare tar, respektive den kemiska strukturen. Förskrivningen av preparat innehållande metylfenidat har ökat på senare år. Enligt ett pressmeddelande från ...
... , (engelska: Risperidone) sålt i Sverige bl.a. under handelsnamnet Risperdal, är ett atypiskt antipsykotiskt läkemedel.[1] Det används huvudsakligen för att behandla schizofreni, bipolär sjukdom, och irritabilitet hos de med autism. Läkemedlet tas antingen via munnen eller som injektion i en muskel. Den version som injiceras är långverkande och håller i ungefär två veckor.[2] Vanliga biverkningar är rörelseproblem, sömnighet, synsvårigheter, förstoppning och viktuppgång.[3] Allvarliga biverkningar kan vara den potentiellt permanenta rörelsestörningen: tardiv dyskinesi, neuroleptiskt malignt syndrom, ökad risk för självmord, och högt blodsocker.[1][2] Bland äldre personer med psykos som en följd av demens kan läkemedlet öka risken för dödsfall. Det är oklart om läkemedlet är säkert vid användning under graviditet. Risperidon är ett atypiskt antipsykotikum. Dess verkningsmekanism är inte fullt kartlagd, men tros vara relaterad till dess förmåga att ...
... (varunamn Leptanal, Durogesic, Matrifen, Actiq, Abstral samt Fentanyl+företagets namn) är en syntetisk opioid, inom sjukvården använd för smärtlindring. Preparatet togs fram 1959 av det belgiska läkemedelsföretaget Janssens grundare läkaren Paul Janssen. Ämnets effekt är vid en viss dos identisk med heroin;[1] skillnaden är att de olika fentanylerna kan vara hundra gånger starkare än morfin per viktenhet,[2] beroende på exakt sammansättning. En outspädd dos fentanyl är inte större än ett saltkorn. Effekten av fentanyl varar under ganska kort tid i jämförelse med heroin, men en del av de derivat som förekommer varar dock längre tid. ...
... , även kallat meperidin, summaformel C15H21NO2, är ett kraftigt smärtstillande medel som tillhör gruppen opioider. Det används i samband med svåra till mycket svåra smärttillstånd. Varunamn i Sverige för ämnet är Petidin. I vissa delar av världen marknadsförs petidin som Demerol, och tillhandahålls då även i form av tabletter. I Sverige erhandahålls peditin endast som injektionsvätska, ej som till exempel tabletter eller stolpiller. Injektioner med petidin ges bara av kvalificerad personal på sjukhus där det bl.a. används postoperativt efter omfattande kirurgiska ingrepp. Användningen av petidin som smärtstillande medel har minskat betydligt till förmån för andra säkrare läkemedel, såsom morfin eller ketobemidon. Efter kirurgiska ingrepp under generell anestesi uppstår ibland en kraftig huttringsreaktion "shivering" sannolikt på grund av nedkylning under operationen. Detta är mycket obehagligt för den som drabbas. Petidin i låg dos har ofta god effekt ...
... är en substans som motverkar diarré och säljs bland annat under namnen Imodium och Dimor. Loperamid är en opioid men saknar psykogen effekt eftersom den ej passerar blod-hjärnbarriären. OBS! Engelska Wikipedia skriver: "Det är en missuppfattning att loperamid inte passerar blod-hjärnbarriären. Loperamid gör det, även om det är omedelbart pumpas tillbaka ut i icke-centrala nervsystemets cirkulation av P-glykoprotein. Denna mekanism skyddar normalt effektivt centrala nervsystemet men det finns flera läkemedel som hämmar P-glykoproteinet och kan således göra centrala hjärnsystemet mottagligt för loperamid). [8]. Loperamid minskar tarmarnas muskelaktivitet så att vatten och salter hinner tas upp och ger därmed en fastare avföring. Loperamid används både vid kroniska och tillfälliga fall av diarré.. Det kemiska namnet för loperamid är: 2,2-Difenyl-4-[4-hydroxi-4-(p-klorofenyl)piperidino]-N,N-dimetylbutanamid.. ...
... , PCP, summaformel C17H25N, ibland kallat angel dust ("ängladamm"), är ett hallucinogent medel som är narkotikaklassat. Det användes ursprungligen inom veterinärmedicinen som narkosmedel och forskning har vid bl.a. Uppsala universitet gjorts att modifiera den kemiska sammansättningen för att få fram en kraftig smärtstillare utan fencyklidinets starka negativa bieffekter. Drogen är mycket farlig då den kan absorberas genom huden. Substansen är narkotikaklassad och ingår i förteckning P II i 1971 års psykotropkonvention, samt i förteckning II i Sverige.[1] ...