Piperidiner, Laktamer, Ketoner, Narkotika). ...
Psykostimulantia, Piperidiner, Narkotikaklassade läkemedel). ...
H1-receptorantagonister, Etrar, Piperidiner, Ketoner). ...
Opioider, Piperidiner, Karboxylestrar, Narkotikaklassade läkemedel). ...
Hypnotika, Laktamer, Ketoner, Piperidiner, Narkotikaklassade läkemedel). ...
Opioider, Propanoater, Alkener, Piperidiner, Narkotikaklassade läkemedel). ...
Opioider, Morfoliner, Piperidiner, Etylestrar, Narkotikaklassade läkemedel). ...
Organisk kemi-stubbar, Alla stubbar, Piperidiner). ...
Opioider, Piperidiner, Alkoholer, Propanamider, Anilider, Narkotikaklassade läkemedel). ...
Opioider, Tiofener, Piperidiner, Anilider, Propanamider, Narkotikaklassade läkemedel). ...
Opioider, Piperidiner, Alkoholer, Etrar, Karboxylestrar, Narkotikaklassade läkemedel). ...
Opioider, Piperidiner, Karboxylestrar, Propanamider, Anilider, Narkotikaklassade läkemedel). ...
Farmakologistubbar, Alla stubbar, Fentiaziner, Piperidiner, Nitriler, Alkoholer). ...
Farmakologistubbar, Alla stubbar, Opioider, Propanoater, Piperidiner, Narkotikaklassade läkemedel). ...
Opioider, Generella anestetika, Piperidiner, Alkoholer, Karboxylestrar, Narkotikaklassade läkemedel). ...
Acetylkolinesterashämmare, Psykoanaleptika, Piperidiner, Fenoletrar, Derivat av polycykliska aromatiska kolväten). ...
FASS-information (Atypiska antipsykotika, Fluororganiska föreningar, Aromatiska ketoner, Piperidiner). ...
Opioider, Prodroger, Bensimidazoler, Piperidiner, Nitriler, Karbamider, Propanamider, Narkotikaklassade läkemedel). ...
Opioider, Pyridiner, Piperidiner, Propanamider, Narkotikaklassade läkemedel, Farmakologistubbar, Alla stubbar). ...
FASS (Selektiva serotoninåterupptagshämmare, Bensodioxoler, Piperidiner, Fluororganiska föreningar, Glaxo Smith Kline). ...
1] Läkemedelsverket Information från FASS (Typiska antipsykotika, Fentiaziner, Piperidiner, Tioetrar). ...
Farmakologistubbar, Alla stubbar, Opioider, My-opioidagonister, Piperidiner, Karboxylestrar, Narkotikaklassade läkemedel). ...
Organisk kemi-stubbar, Alla stubbar, Farmakologistubbar, H1-receptorantagonister, Alkoholer, Piperidiner). ...
Opioider, Tetrahydrofuraner, Piperidiner, Karboxylestrar, Etylestrar, Narkotikaklassade läkemedel, Farmakologistubbar, Alla ...
Organisk kemi-stubbar, Alla stubbar, Alkaloider, Bensodioxoler, Piperidiner, Amider, Alkener). ...
Typiska antipsykotika, Fluororganiska föreningar, Aromatiska ketoner, Piperidiner, Alkoholer, Farmakologistubbar, Alla stubbar) ...
Opioider, Generella anestetika, Piperidiner, Tetrazoler, Karbamider, Etrar, Laktamer, Anilider, Narkotikaklassade läkemedel). ...
Opioider, Piperidiner, Syntetiska opioider, Generella anestetika, Aromatiska aminer, Etylestrar, Narkotikaklassade läkemedel). ...
Opioider, Generella anestetika, Tiofener, Piperidiner, Etrar, Aromatiska aminer, Propanamider, Narkotikaklassade läkemedel). ...
Piperidiner, Aromatiska ketoner). ...