Han hade dragit sig tillbaka för att koncentrera sig på sina pilotstudier, men återvänt för att fulborda sin prissamling med ...
Fallrapporter, öppna och små pilotstudier föreslår effekt av olanzapin för behandling av några ångesttillstånd (till exempel ...
... från pilotstudier och experiment till längre forskningsprojekt, utformning av innovationer och slutligen till att realisera och ...