Environmental Pollution, 10, 239-250. ^ Bowyer, T., Blundell, G. M., Ben-David, M., Jewett, S. C., Dean, T. A., & Duffy, L. K ... Olja i detta sammanhang är för det mesta råolja, petroleum, men kan även vara raffinerade produkter, som bensin, diesel eller ... Environmental Pollution, 112(3), 443-461. ^ Heubeck, M., Camphuysen, K. C. J., Bao, R., Humple, D., Sandoval Rey, A., Cadiou, B ... Oil & Petrochemical Pollution, 1(1), 5-22. ^ Chan, H. T., & Baba, S. (2009). Manual on guidelines for rehabilitation of coastal ...
Dana Petroleum, OMV, VNG Antarktis, motsvarande område runt sydpolen. Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum) ... Arctic Pollution 2009, http://www.amap.no/ ^ Greenpeace - Skydda Arktis! ^ U.S. Bans Commercial Fishing in Warming Arctic The ... List of mineral and petroleum licences in Greenland Government of Greenland 2015-10-15 ^ "Arkiverade kopian". Arkiverad från ...
Han grundade oljebolaget Nobel Brothers Petroleum Producing. På några år hade detta företag blivit ett ledande oljebolag på ... http://www.forbes.com/2008/02/26/pollution-baku-oil-biz-logistics-cx_tl_0226dirtycities.html. UNESCOs sida om världsarvet i ...
Royal Dutch Petroleum Company hade bildats 1890 för att bygga ett oljefält på Sumatra. Shell Transport and Trading Company Ltd ... show the company regularly paid the military to stop the peaceful protest movement against the pollution [...] In 2009, in a ... Royal Dutch Shell, eller bara Shell, är ett internationellt energiföretag med dotterbolag inom petroleum, naturgas och ... Shell grundades 1907 genom sammanslagning av nederländska Royal Dutch Petroleum Company (nederländska N.V. Koninklijke ...
Royal Dutch Petroleum Company hade bildats 1890 för att bygga ett oljefält på Sumatra.[4] Shell Transport and Trading Company ... show the company regularly paid the military to stop the peaceful protest movement against the pollution [...] In 2009, in a ... Royal Dutch Shell, eller bara Shell, är ett internationellt energiföretag med dotterbolag inom petroleum, naturgas och ... Royal Dutch Petroleum Company. "Shell" Transport and Trading Company Ltd of England. ...
... är den tolfte största producenten av petroleum i världen och den åttonde största exportören. Landet har även de tionde största ... show the company regularly paid the military to stop the peaceful protest movement against the pollution [...] In 2009, in a ... är allvarligt förorenade av petroleum. En stor inflyttning till städerna medför luft- och vattenföroreningar där. Nigeria är en ...
Royal Dutch Petroleum Company hade bildats 1890 för att bygga ett oljefält på Sumatra.[5] Shell Transport and Trading Company ... show the company regularly paid the military to stop the peaceful protest movement against the pollution [...] In 2009, in a ... Royal Dutch Shell, eller bara Shell, är ett multinationellt brittisk-nederländskt energiföretag med dotterbolag inom petroleum ... Royal Dutch Petroleum Company. "Shell" Transport and Trading Company Ltd of England. ...