Petroleum. Stickande aromer - tyder oftast på defekt. Oxiderade aromer - förekommer i vissa vintyper, till exempel Sherry och ...
Majoriteten av dagens experter hävdar att den stora delen av det petroleum som idag utvinns har ett biologiskt ursprung, det ... Marine and Petroleum Geology 27 (10): sid. 1995-2004. doi:10.1016/j.marpetgeo.2010.06.005. http://www.diva-portal.org/smash/ ...
Utsläpp av koldioxid i hela världen fördelar sig på följande sätt (i miljoner ton koldioxid): Naturgas: 5,840.07 Petroleum: ... Att ersätta drivmedel baserade på petroleum med förvätskade kolbränslen skulle alltså innebära att mycket mera koldioxid ... British Petroleum. juni 2007. Arkiverad från originalet den 6 februari 2009. https://web.archive.org/web/20090206104056/http:// ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
"BP Statistical review of world energy June 2007" (XLS). British Petroleum. juni 2007. Arkiverad från originalet den 6 februari ... Att ersätta drivmedel baserade på petroleum med förvätskade kolbränslen skulle alltså innebära att mycket mera koldioxid ...
Qatar Petroleum. Hentet fra «https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategori:Qatarske_selskaper&oldid=19390879» ...
Reis, John C (1976). Environmental Control in Petroleum Engineering. Gulf Professional Publishers. ... "Journal of Petroleum Technology 37(6). sid. 1071-1081. Arkiverad från originalet den 13 juli 2012. https://web.archive.org/web/ ... "American Petroleum Institute. http://www.api.org/policy/exploration/hydraulicfracturing/upload/HYDRAULIC_FRACTURING_PRIMER.pdf ...
OMX Stockholm 30, (OMX30) är ett index över de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.[1] OMX30 mäter kursutvecklingen, med basdatum den 30 september 1986, med värde 125. Sammansättning av index revideras de första handelsdagarna i januari och juli varje år, baserat på omsättningen under en halvårsperiod med början sju månader före varje halvårsskifte. ...
"SPI Oljeåret 2007" (PDF). Svenska Petroleum Institutet. sid. 5. Arkiverad från originalet den 15 augusti 2010. https://web. ...
Prisindex för petroleum.. 1970-talet innebar kraftiga prisökningar på bensin. Mellan 1968 och 1985 femtonfaldigades priset på ...
Raymond Foss Bacon, William Allen Hamor (1916). The American petroleum industry. McGraw-Hill. ...
a b c d] Burnham, A. K. (2003-08-20). "Slow Radio-Frequency Processing of Large Oil Shale Volumes to Produce Petroleum-like ... "Chapter 3 - Petroleum and Other Liquids Fuels. International Energy Outlook 2007". DOE/EIA-0484(2007). Energy Information ... "One Year's Progress in the Chinese Oil Shale Business" (PDF). China University of Petroleum. Hämtat 2007-10-06. ... En del av dessa gaser kan kondenseras och destilleras till en petroleum-liknande skifferolja. Skifferoljan kan anses vara en ...
Latexbindemedel tillverkas av petroleum. Bindemedlet dispergeras i vatten i form av mikroskopiskt små plastkulor, som binds ...
"Redogörelse för Lundin Petroleum AB:s valberednings arbete och förslag inför årsstämman 2010 samt motiverat yttrande avseende ... http://www.lundin-petroleum.com/Documents/ot_agm_10_nom_committee_s.pdf. Läst 4 augusti 2010. ^ Daniel Rydén (26 juni 2009). " ... förslaget till val av styrelseledamöter". www.lundin-petroleum.com. ...
Royal Dutch Petroleum Company hade bildats 1890 för att bygga ett oljefält på Sumatra.[4] Shell Transport and Trading Company ... Royal Dutch Shell, eller bara Shell, är ett internationellt energiföretag med dotterbolag inom petroleum, naturgas och ... Royal Dutch Petroleum Company. "Shell" Transport and Trading Company Ltd of England. ... Shell grundades 1907 genom sammanslagning av nederländska Royal Dutch Petroleum Company (nederländska N.V. Koninklijke ...
"Latest Caledonian to Present tectonomorphologica l development of southern Norway". Marine and Petroleum Geology: s. 709-723.. ...
Tidigare ordförande för Ryukyu Petroleum. Denna artikel om en japansk politiker saknar väsentlig information. Du kan hjälpa ...
... utvinns huvudsakligen ur petroleum. Dock förekommer nonan även naturligt i små mängder i vissa växter, till exempel lime ...
... www.aapg.org/about/petroleum-geology/geology-and-petroleum/paleogeography. Läst 9 mars 2017.. ... "Paleogeography" (på engelska). American Association of Petroleum Geologists. http:// ...
Den tillverkas vanligtvis av petroleum. Motoroljan har flera uppgifter. En uppgift är att smörja, det vill säga att hålla ...
Viss teknisk sprit för industriellt bruk kan vara gjord av petroleum. Bioetanol kallas av några tillverkare den etanol som är ... "Etanol , Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet". spbi.se. http://spbi.se/statistik/volymer/fornybara-drivmedel/etanol/ ... "Etanol i bensin , Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet". spbi.se. https://spbi.se/uppslagsverk/fakta/drivmedel/bensin/ ...
... arbetade fram till 1996 under namnet OK Petroleum. Fram till 1994 ägdes dåvarande OKP av svenska staten, Neste OY och KF ... "Corral Petroleum Holdings AB (PUBL)". Preem.se. https://www.preem.se/en/in-english/investors/corral/. ^ Mattias Ganslandt och ... etiopisk-saudiske företagsledaren och miljardären Mohammed al-Amoudi via sitt brittisk-svenska holdingbolag Corral Petroleum ...
... som verkade inom petroleumindustrin och raffinerade petroleum, där han ledde utvecklingen av nya petroleum- och ... president och vd för det multinationella petroleum- och naturgasbolaget Occidental Petroleum Corporation. Den amerikanska ... 1983 blev Irani kontaktad av Occidental Petroleum:s styrelseordförande och vd Armand Hammer om att bli exekutiv vicepresident ... 1987 blev han styrelseordförande för det kanadensiska dotterbolaget Canadian Occidental Petroleum Ltd. Hammer och Irani kom och ...
För råolja som naturresurs, se Petroleum. Olja (av latin: oleum "(oliv-)olja", i sin tur av grekiska: e'laion) är i allmänhet ... I massmedia syftar ordet "olja" utan attribut oftast på råolja, petroleum eller matolja. Oljor utgörs av olika organiska ... Mineraloljor, som främst utgörs av olika kolväten och utvinns i regel ur petroleum, till exempel smörjolja och dieselolja. ...
Petroleum er en fellesbetegnelse for olje og naturgass. Fossilt brensel er altså petroleum + kull. ...
1994 köptes Texacomackarna av OK Petroleum. 1996 bytte OK Petroleum inklusive Texacostationerna namn till Preem. ^ [a b] About ... OK Petroleum tar över Texaco, Dagens nyheter, 13 juli 1994 ^ OK Petroleum får köpa Texaco, Dagens nyheter 12 augusti 1994 ^ ...
Oftast är syntetfibrerna baserade på petroleum. Det finns två sorters konstfiber, syntetiska fibrer och regenatfibrer. De ... spinnlösningen tillverkas enkelt uttryckt av råvarorna petroleum,kol, vatten och syre. De genomgår polymerisation. spinning: ...
... (från engelskans cracking) är en förädlingsprocess där man sönderdelar stora kolvätemolekyler i petroleum till ... a b] "Raffinering av råolja". Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI). http://spbi.se/var-bransch/produktion/ ...
Bulletin of Canadian Petroleum Geology 47: sid. 223-254. ^ Hoffman, P.F. 1989: Precambrian geology and tectonic history of ...