Peroxidaser har EC-nummer 1.11.1.x, och är alltså en typ av oxidoreduktaser. Denna biokemi-relaterade artikel saknar väsentlig ...
... bildas av flera enzym, och kan även användas som oxidationsmedel för peroxidaser, som är inblandade i många ...
Järnet kan undergå oxidation och reduktion vanligen till [Fe+2] och [Fe+3] men även [Fe+4] förekommer i peroxidaser. ... Syretransport hemoglobin myoglobin neuroglobin cytoglobin leghemoglobin Katalys peroxidaser Cytokrom C-oxidas Ligninaser Aktiv ...
... och som prostetisk grupp i enzym som peroxidaser. I båda dessa fall upptar och avger hemgruppen elektroner. Syntesen av ...