Hjärtsäcksinflammation · Perikardiell utgjutning · Hjärttamponad. Endokardium och hjärtklaffar. Endokardit · Mitralklaff ( ...
Hjärtsäcksinflammation, Perikardiell utgjutning, Hjärttamponad. Endokard/Hjärtklaffar. Endokardit - Mitralklaff (insufficiens, ...
Hjärtsäcksinflammation, Perikardiell utgjutning, Hjärttamponad. Endokard/Hjärtklaffar. Endokardit - Mitralklaff (insufficiens, ...