De äldsta depåpreparaten tillgängliga är haloperidol och flufenazin med flupentixol, perfenazin och zuklopentixol som senare ... Denna aspekt gäller bland annat för Klorpromazin, Perfenazin och Haloperidol som blev väldigt använt vidsträckta neuroleptikum ...
Preparatet ger mindre biverkningar än till exempel perfenazin (Trilafon) men har också något sämre effekt. Zuklopentixol är ...
... har i studier visats ge viktökning i mindre grad än fentiaziner (så som klorpromazin, perfenazin). Haloperidol ...
Perfenazin (Trilafon) Proklorperazin (Stemetil) Tioridazin (Mallorol, avregistrerades 2004) Dixyrazin (Esucos, avregistrerades ...
... har funnits i Nordeuropa och i Japan. Perfenazin blev godkänd av FDA (USA) den 31 december 1998. Perfenazin har en ... Viktpåverkan med viktuppgång eller viktnedgång är mindre vanligt med Perfenazin. Tardiv dyskinesi förekommer med Perfenazin. ... Perfenazin säljs i många länder under varunamnet Trilafon. Viktpåverkan med upp eller nedgång är mindre vanligt med Trilafon. ... Perfenazin, är ett läkemedel av typen neuroleptika. Det är ett fentiazinpreparat som används vid behandling av psykoser, ...
Perfenazin (Trilafon) Proklorperazin (Stemetil, avregistrerades 2011) Tioridazin (Mallorol, avregistrerades 2004) ...
Incidensen av tardiv dyskinesi varierar med typen av neuroleptika (till exempel haloperidol (Haldol) mer ofta än perfenazin ( ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Klorpromazin · Flufenazin · Perfenazin · Proklorperazin · Tioridazin · Trifluoperazin · Dixyrazin · Levomepromazin. ...