Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Peptidhormoner Dessa omfattar bl.a. EPO.. *Beta-2-agonister. *Diuretika (urindrivande medel) som tas för att sänka kroppsvikten ...
Peptidhormoner är vattenlösliga och den största gruppen hormoner. Några exempel på peptidhormoner är de hormoner som produceras ...
Peptidhormoner består av kedjor av aminosyror länkande med peptidbindingar. Långa kedjor med hundratals aminosyror kallas för ... peptidhormoner, tymushormoner och tyreoideahormoner (hormoner i sköldkörteln).[1] Hormoner kan parallellt med detta system ...
Under 1940-talet fokuserade han sin forskning på peptidhormoner. 1950 grundade han i Malmö företaget Nordiska ...
En del neuropeptider verkar också i egen kraft, som peptidhormoner. Neuropeptiderna liknar proteiner eftersom de bildas av ...
... är två syntetiska peptidhormoner som stimulerar melanocyterna i kroppen att producera melanin. Människans naturliga ...
... erna är antingen steroidhormoner eller peptidhormoner. De viktigaste könshormonerna ingår i ett system som kallas HPG ...
... en styrs av lokala nervsystem i tarmen men regleras också av autonoma nervsystemet och av peptidhormoner. Genom ...
... är en grupp peptidhormoner som stimulerar könskörtelfunktionen. En del gonadotropiner bildas i adenohypofysen, ...
Med relaxin avses i första hand två nära nog identiska peptidhormoner, relaxin1 och relaxin2, av vilka den första formen finns ... Relaxin (RLN1 och RLN2) är peptidhormoner som först upptäcktes som ett hormon som honor enbart bildar vid graviditet. Sedermera ...
Peptidhormoner binder till receptorer på den externa cellytan och använder second messengers för att förändra den inre ... såsom katekolaminer och peptidhormoner, är oftast lösta direkt i blodet. Fettlösliga hormoner, till exempel steroider och ... Peptidhormoner Steroidhormoner Aminoderiverade hormoner är derivat av aminosyran tyrosin eller tryptofan. Från tyrosin bildas ...
Företaget grundades av Paulsens far på 1950-talet med inriktning på ett nytt fält: peptidhormoner. 1983 blev Frederik Paulsen ...
Dessa peptidhormoner ökar utsöndringen av natrium och minskar på så sätt blodvolymen och urinmängden, samt vidgar blodkärlen. ... Natriuretiska peptider är peptidhormoner som utsöndras från hjärnan och hjärtas kammare, och som spelar roll för ...
... er finns i kroppen bland annat i ribosomerna, men det finns också ett antal peptidhormoner såsom oxytocin och vasopressin ...
... som kommer från membran-impermeabla peptid-hormoner, det vill säga hormoner som inte kan ta sig igenom cellmembranet. Dessa ...
... peptidhormoner som utsöndras från hjärnan och hjärtats kammare, och som spelar roll för osmoregleringen. BNP är en 32 ...
Nobelpriset i fysiologi eller medicin för upptäckter om hjärnans produktion av peptidhormoner. Han tilldelades 1975 Albert ...
... eller hypokretin är samlingsnamnet på två peptidhormoner som finns i nervceller. Neuropeptiderna stimulerar aptiten samt ...
Peptidhormoner. *Neuropeptider. *Matsmältningsfysiologi. Dolda kategorier: *Artiklar som behöver källor 2016-10. *Alla artiklar ...
Koriongonadotropin eller humant koriongonadotropin (hCG), i läkemedelsform kallad Pregnyl, är ett hormon som produceras av moderkakan (placentan) som bildas när en befruktning och efterföljande implantation i livmodern har skett. Hormonet har som funktion att stimulera gulkroppen i äggstocken som producerar progesteron som i sin tur trycker ned menstruationscykeln så att graviditeten kan fortlöpa. hCG insöndras i blodet och utsöndras via urinen och kan användas i graviditetstest och kan även upptäcka ektopisk graviditet. Vissa tumörer utsöndrar hCG så det kan användas som tumörmarkör hos icke-gravida. Hormonet används även för att stimulera äggstockarna vid behandling av infertilitet. hCG klassas av WADA som dopingpreparat.[1][2] Namnet humant koriongonadotropin kan delas upp i komponenterna humant (mänskligt), korion (en fosterhinna som omger embryot), gonad (könskörtel), och tropin (hormonfrisättande hormon). ...
... bildas i alla vävnader genom enzymatisk omvandling av vissa fleromättade fettsyror, särskilt arakidonsyra. Arakidonsyra utsöndras från cellmembranet ifråga medan något av enzymerna COX1 och COX2 förändrar det till en prostaglandin. Det finns fyra biologiskt aktiva prostaglandiner i människokroppen, av vilka en celltyp endast kan bilda en eller två. De verkar autokrint eller parakrint. COX1 bildar prostaglandiner som i större utsträckning än COX2 upprätthåller balansen under normala förhållanden, medan COX2 oftare bildar prostaglandiner som är involverade i olika sjukdomar. COX2 reagerar med andra ord på signaler från hormoner, på inflammationsalstrande tillstånd, tillväxtfaktorer med mera, och påverkar sjukdomar som exempelvis cancer. Prostaglandinerna verkar genom ett flertal G-proteinkopplade transmembranreceptorer, och kan beroende på vilken receptor det är fråga om påverka aktiviteten i och funktionen på celler såsom adenylatcyklas, cAMP, ...
... är ett av flera hormoner som utsöndras från fettväv. Det har en roll i regleringen av glukosnivåer och fettsyrakatabolism i kroppen. Det påverkar även insulinkänsligheten samt aktiviteten av frikopplande proteiner och motverkar inflammation [1]. Låga nivåer av proteinet i blodet verkar vara en markör för ökad risk för metabolt syndrom, hypertoni och typ-2 diabetes [2]. På många sätt verkar det motverka effekterna av leptin. När adiponektin utsöndrats från fettvävnaden till blodet kan det utöva sin funktion genom att binda till en av sina receptorer: ...
... (C15H11I4NO4), T4 är ett hormon som bildas i sköldkörteln (tyroidea). T4 och det andra sköldkörtelhormonet T3 bildas genom att två joderade tyrosinmolekyler i samma tyreoglobulinmolekyl kopplas samman. Sköldkörteln har ett lager av T3 och T4 som vid normal förbrukning räcker i ungefär 2-3 månader. Sköldkörtelhormonerna transporteras i kroppen antingen bundet till olika plasmaproteiner, eller fritt i blodet. Cirka 0,2% av T4 transporteras fritt i blodet.[1] Regleringen av tyroxin styrs av tyreoideastimulerande hormon (TSH) från hypofysens framlob. TSH regleras i sin tur av hormonet TRH från hypotalamus. TSH och TRH regleras av koncentrationen av fritt T4 och T3, genom negativ återkopplingskontroll.[1] ...
... har flera funktioner; bland annat bidrar hormonet till längdtillväxt under barndom och pubertet. Flera hormoner är involverade i skelettets tillväxt, men tillväxthormonet är sannolikt det viktigaste av dessa. Dock är det en tvistefråga om tillväxthormonets påverkan är direkt eller om det är såsom modulerare av somatomedin (IGF-1). Det stimulerar osteoblasterna och därmed bl.a. kollagen. Efter puberteten har tillväxthormon inte längre någon effekt på längdtillväxt, eftersom benens tillväxtplattor har kalcifierats.. Efter att längdtillväxten upphört, stimulerar hormonet proteinsyntesen och fettförbränningen genom att interagera med tyreoideahormonerna. Tillväxthormon stimulerar bildning av trijodtyronin (T3), vilket ökar ämnesomsättningen.[3] Sänkt sköldkörtelaktivitet, som vid hypotyrodism, sänker däremot nivåerna av tillväxthormon.[4]. Koncentrationen i blod ökar under vissa typer av stress. Nivåerna blir fem gånger högre vid större ...
Adrenokortikotropt hormon, ACTH (adrenocorticotropic hormone) eller kortikotropin är ett peptidhormon som bildas i hypofysens framlob. Regleringen stimuleras av ACTH-RH (även kallat kortikotropinfrisättande hormon, CRH). Hormonet stimulerar utsöndringen av binjurebarkens hormoner, det vill säga aldosteron, kortisol och androgener.[1] Regleringen av ACTH-utsöndringen regleras dels av dygnsrytmen (störst utsöndring av ACTH mot slutet av natten och tidig morgon, minst sent på kvällen), men också av mängden fritt kortisol i kroppen (via negativ återkoppling).[1] ...
... är viktigt för bentätheten och centrala nervsystemet, och det skyddar mot hjärtinfarkt vilket förklarar varför kvinnor inte är lika drabbade av denna sjukdom som män, men också varför största delen av kvinnors skydd mot hjärtinfarkt förefaller försvinna efter klimakteriet[12], samtidigt som benskörheten hos äldre kvinnor är påtagligare än hos män. För låga värden kallas hypoöstrogenism och för höga hyperöstrogenism. Östrogen har en motsägelsefull relation till hjärt- och kärlsjukdomar. P-piller med syntetiskt östrogen och HRT har visat på en förhöjd risk för blodpropp, men mycket tyder på att kroppseget östrogen på flera sätt skyddar mot hjärt- och kärlsjukdomar. Kvinnor som i fertil ålder opererat bort äggstockarna (och därmed östrogenkörtlarna), och kvinnor som har tidig menopaus, har uppåt 50% högre risk att drabbas av stroke.[13] Om stroke inträffar, har neurogenes och återhämtning ett klart samband med förhöjda nivåer ...
Blodet innehåller hos en frisk person alltid en viss halt av hormonet. Dess främsta funktion är att få levern att bilda glukos av aminosyror, varmed blodsockernivån ökar. En konsekvens av detta är att produktionen bryter ner proteiner i kroppens muskler och skelett för att tillgodose kroppens blodsockerbehov. En annan viktig funktion är att öka urinsystemets återupptagning av natrium och minska nivåerna av kalium. I detta påverkar kortisolet aldosteronnivåerna och deltar i osmoregleringen. Långvarig stress kan både ge förhöjda och för låga värden av kortisol. Kortisol är livsnödvändigt även i icke-stressade situationer, då det bland annat håller blodtrycket på en jämn nivå, och reglerar vissa enzymer som är involverade i metabolisk homeostas. Det har en negativ korrelation med zink, varmed högre zinkvärden sänker kortisolet både temporärt och kroniskt.[5] Kortisolvärdet i plasma stiger också av östrogen (till exempel under graviditet), medan studier av män ...