Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Tekst er tilgængelig under Creative Commons Navngivelse/Del på samme vilkår 3.0; yderligere betingelser kan være gældende. Se brugsbetingelserne for flere oplysninger ...
Dessa peptider kallas numera relaxinliknande peptider. Relaxin1-2 bildas av prekursorn prorelaxin, som påminner om insulin och ... Det visade sig också att relaxin påminde om insulin, och att det fanns flera peptider som strukturellt, men inte funktionellt, ... Relaxinerna1-2 ingår i en större grupp likartade hormoner, relaxiner eller relaxinliknande peptider. Relaxin (numera RLN1) ...
De presenterar peptider inifrån cellen, till exempel delar av virus. Dessa innefattar:HLA-A-antigener HLA-B-antigener HLA-C- ... De presenterar peptider från nedbrutna främmande organismer. Dessa innefattar:HLA-D-antigener HLA-generna räknas till de mest ... Dess funktion är att presentera slumpmässigt producerade och utvalda peptider för immunförsvarets celler. Immunförsvaret läser ...
De presenterar peptider inifrån cellen, till exempel delar av virus. Dessa innefattar:[3] ... Dess funktion är att presentera slumpmässigt producerade och utvalda peptider för immunförsvarets celler. Immunförsvaret läser ...
Flera peptider som bildas av POMC är prolaktinhämmande faktorer. Djurförsök har visat att POMC-brist ger fetma och ...
För det andra samverkar det med orexinliknande peptider, t.ex. ghrelin och melaninkoncentrerande hormon. För det tredje ... Glukagonliknande peptider · Peptid YY · Lever/annat: Somatomediner (A / IGF-2, B, C / IGF-1) ...
Hans forskning har undersökt struktur, funktion och evolution hos peptider. Han var 2000-2008 sekreterare i Karolinska ...
Enzymet bryter ner polypeptider till peptider (kortare kedjor av aminosyror). Dessa peptider bryts senare ner till aminosyror ...
... är en grupp peptider som har biologisk verkan i kroppen. En av de mekanismer man först upptäckte var att vissa peptider ...
Vid KI identifierade han en sjukdom som uppstår i samband med brist på antimikrobiella peptider . Boman invaldes 1978 i ... Från dessa inledande studier karakteriserades en rad insektsantimikrobiella peptider och andra immunproteiner. 2000 - ...
Han disputerade i samma ämne 2002 på en avhandling om cykliska peptider (cyklotider). Anders Backlund (2011- ) Anders Backlund ...
Det aktiverar inaktiva zymogener till aktiva proteaser som bryter ner peptider i matspjälkningen. Denna biokemi-relaterade ...
Detta sker främst genom komplex med fria cystein, proteiner och Peptider som innehåller aminosyra. Det kvicksilverinnehållande ...
... är en metod för att påvisa peptidbindningar som finns i proteiner och peptider. Provet är baserat på reaktionen ... färgas violett när det reagerar med proteiner och rosa när det reagerar med mindre peptider. Provet har egentligen inget med ...
... är en grupp proteiner och peptider vars funktion är att bära kemiska signaler. De fäster sig till specifika ...
... spjälkar cirka 10-15% av proteinet i födan, och produkten blir då peptider.[4] Resterande proteiner från födan ...
Det är en blandning av flera liknande peptider, och framställs av jordbakterien Bacillus brevis. En blandning av gramicidiner ...
... är en biokemisk term för sönderdelningen av en polypeptid till mindre peptider och fria aminosyror. Enzymgruppen som ...
Mycket forskning ligger på att skapa en rationell syntes av biopolymerer, till exempel peptider, i laboratorium. ...
jästceller) kommunicerar med hjälp av små peptider medan celler i djur kan använda sig av många olika typer av signalmolekyler ... är uppbyggd som en polymer bestående av peptider som alterneras med mindre kolhydratgrupper. Cellväggen utgör en barriär mot ... som proteiner, peptider, aminosyror, steroider, retinoider, gaser (kväveoxid och koloxid) och fettsyraderivat. ...
... vilket inneburit att det brutits ner till aminosyror och mindre peptider. Avsikten med denna behandling är att proteinet ...
... är uppbyggd som en polymer bestående av peptider som alterneras med mindre kolhydratgrupper. Cellväggen utgör en barriär mot ...
Till bufferten tillsätts små syntetiskt framställda peptider. Dessa peptider liknar de målproteiner (så kallade SNARE-proteiner ...
Translationsinitiering, det vill säga den takt som ribosomer binder till och börjar syntetisera peptider utifrån mRNA- ...
Dessa molekyler är vanligtvis uppbyggda av mindre enheter som peptider, socker eller kvävebaser eller kombinationer av dessa. ...
Kemist är cyklosporinerna hydrofoba cykliska undekapeptider, det vill säga peptider som består av 11 aminosyror i en ring. ...
Förutom att innehålla små peptider omfattar det torkade materialet fetter, metaller, salter, vitaminer och många andra ...
... är cykliska peptider som är mycket skadliga för människor, såväl som andra land- och vattenlevande djur. På många ställen har ...
... är vanligast förekommande i naturligt producerade peptider. Det utmärkande strukturella kännetecknet för tryptofan är att den ...