pepparrotsperoxidas eller alkaliskt fosfatas). Överskottet av tracer tvättas bort och det enzym som finns kvar bundet ger sedan ... För pepparrotsperoxidas (HRP, Eng. Horseradish peroxidase) används vanligen TMB (3,3',5,5'-Tetrametylbenzidin). TMB bildar en ...