... (tidigare liggsår eller decubitus) är en lokal skada i hud och/eller underliggande vävnad, som uppstått som ett resultat av mekanisk belastning. Vanligen sitter såren över benutskott. Trycksår klassificeras i fyra olika kategorier I-IV. De personer som drabbas har olika grundsjukdom. Oftast uppstår trycksår över ryggslutet, sittbensknölarna, höfter, hälar och fotknölar. De kan också uppkomma under exempelvis syrgaskatetrar. Hudförändringar i livets slutskede, som innebär att cirkulationen i huden minskar till förmån av mer vitala organ, gör att trycksår ibland kan vara oundvikliga under den allra sista sjukdomstiden i livet. I Sverige gör Sveriges kommuner och landsting (SKL) mätningar av förekomsten av trycksår. Våren 2015 hade i genomsnitt 13,6 procent av patienterna på landets sjukhus trycksår. Trycksår betraktas i dag som en vårdskada, och ska av sjukvårdspersonal anmälas inom sjukvårdens system för avvikelser. Äldreboenden med låg bemanning och ...
Internationella brottsmålsdomstolen har inlett utredningar beträffande åtta följande konfliktfyllda länder och regioner i Afrika: Kongo, Uganda, Darfur (Sudan), Kenya, Libyen, Elfenbenskusten och Mali. Förutom de sju konfliktområden där formella utredningar pågår är ett flertal andra konflikter också under "preliminär utredning". Dessa är: Afghanistan, Colombia, Guinea, Georgien, Honduras, Korea, Nigeria och Palestina. De tidigare preliminära utredningarna runt konflikten i Irak och Venezuela lades ned den 10 februari 2006. ^ ICC prosecutor eyes possible Afghanistan war crimes, Reuters, 9 September 2009 ^ OTP response to communications received concerning Iraq International Criminal Court, 9 February 2006. Retrieved 19 July 2012 ^ OTP response to communications received concerning Venezuela International Criminal Court, 9 February 2006. Retrieved 19 July ...
... är grunddokumentet för bildandet av Internationella brottmålsdomstolen i Rom den 17 juli 1998. Sveriges regering beslöt 17 september 1998 att underteckna stadgan vilket skedde 7 oktober 1998. Den svenska regeringen har sedan beslutat att ratificera stadgan och att samtidigt avge en förklaring om att Justitiedepartementet skulle vara den kanal för domstolens framställningar som avses i stadgan.[1] I och med ratificeringen är Sverige bundet av stadgan, vilket innebär att Sverige är skyldigt att utlämna alla personer - även svenska medborgare - som blir åtalade vid domstolen. Det är hittills 108 stater, som undertecknat stadgan (20 januari 2009). Av dessa är 30 afrikanska stater, 14 asiatiska, 23 latinamerikanska och 41 övriga stater.[2] Förre amerikanske presidenten Bill Clinton undertecknade för USA:s räkning stadgan under sin sista månad som president. Under George W. Bushs presidentskap har undertecknandet återkallats.[3] ...
Jean-Pierre Bemba är född den 4 november 1962 i Bokada, Équateurprovinsen i Centralafrikanska republiken. Den 23 maj 2008 beslöt ICC att utfärda order om att han skulle häktas.[37] Han är bland annat misstänkt för våldtäkt, våldtäkt som ett krigsbrott, tortyr, tortyr som ett krigsbrott, plundring och mord. Han påstås ha begått brotten mellan 25 oktober 2002 och 15 mars 2003 tillsammans med soldater i Centralafrikanska republikens armé.[38][39] Rättegången mot Jean-Pierre Bemba inleddes den 12 januari 2009 inför förundersökningskammare III (Pre-Trial Chamber III). Förhandlingen ska pågå i fyra dagar. Därefter ska förundersökningskammaren inom 60 dagar meddela sitt beslut om den anser att åklagaren har tillräcklig grund för sin talan. Biträdande åklagaren Fatou Bensouda höll första dagen ett starkt inledningsanförande. [40] Del av anförandet översatt till svenska. Åklagaren ./. Jean-Pierre Bemba ICC-01/05-01/08 Öppningsanförande. Fru President Ärade domare ...
2002 bad Centralafrikanska Republikens president Ange-Félix Patassé MLC om hjälp att krossa ett kuppförsök i hans land. En utredning vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag har visat att MLC-soldater begick övergrepp på misstänkta upprorsmän och organiserade våldtäkter i denna konflikt. I mars 2003 störtades Patassé, och regeringen som övertog makten väckte åtal mot MLC och dess ledare Bemba i september 2004. Eftersom man inte lyckades häkta honom lämnades ärendet också till Internationella brottmålsdomstolen, och i maj 2008 greps Bemba i Bryssel, anklagad för krigsbrott och brott mot mänskligheten[1].. ...
... (engelsk: International Criminal Court, fransk: Cour pénale internationale) er en permanent, internasjonal domstol opprettet for å straffeforfølge enkeltindivider for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Den har som mandat å besørge at mennesker som er anklaget for folkemord, krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten stilles til ansvar hvis myndighetene i landet hvor forbrytelsen er begått selv ikke makter eller ønsker å reise sak. Domstolen har sete i Haag i Nederland, men rettssaker kan holdes hvor som helst. Den internasjonale straffedomstolen ble etablert i 2002. Domstolen kan bare dømme i forbrytelser skjedd etter 1. juli 2002, datoen da stiftelsestraktaten (Romavedtektene) ble gjort gjeldende. Norge ratifiserte traktaten den 16. februar 2000, og var det syvende landet som ratifiserte traktaten. 123 stater er medlemmer av domstolen. Israel, Russland, Sudan og USA har meddelt at de ikke vil bli med.[1] ...
... eller allmän sammankomst är enligt svensk lag ett brott. Den brottsliga handlingen innebär att någon med våld, oljud, ljus eller på annat liknande sätt, stör eller försöker förhindra exempelvis gudstjänst, andaktsövning, vigsel, begravning, domstolsförhandling, andra statlig förrättningar (det vanligaste exemplet här är demonstrationer på riksdagens åhörarläktare), undervisning eller föredrag. Den som stör eller försöker hindra förhandling vid Internationella brottmålsdomstolen kan även dömas för brottet. Förbudet gäller inte filmvisningar eller teater. Även brott mot rimliga inskränkningar kring dylika möten straffas, exempelvis om en journalist vill filma under ett möte där detta inte accepteras. För brottet är föreskrivet böter eller fängelse i högst sex månader enligt 4§ 16:e kapitlet Brottsbalken. Lagen kan ses som en fortsättning på de medeltida lagarna och 1686 års kyrkolag gällande kyrkofrid. Kyrkofrid Tingsfrid ...
... , tidigare kallad de kaukasiska bergsfolkens konfederation (ryska: Конфедерация горских народов Кавказа), är en beväpnad politisk organisation bestående av militanta styrkor från de nordkaukasiska delrepublikerna i sydvästra Ryssland. Den bildades 1990, vid tiden för Sovjetunionens sammanbrott. Organisationen och dess legosoldater är kända främst för sin roll i kriget i Abchazien 1992-1993, mellan den georgiska regeringen och abchaziska separatister, vilka de understödde och hjälpte till segern. Organisationen har anklagats för att ha begått krigsförbrytelser och etnisk rensning av georgier under konflikten i Abchazien, något som för närvarande utreds av Internationella brottmålsdomstolen i Haag. Kaukasiska folkens konfederation består än idag, men har inget inflytande i dagens politiska situation ...
... var ett fängelse i London, England, i korsningen Newgate Street-Old Bailey. I bruk åren 1188-1902. Fängelset revs 1902 för uppförandet av en domstolsbyggnad för Central criminal court. Daniel Defoe - författaren av Robinson Crusoe. Kapten Kidd - pirat, hängdes här 1701. Jonathan Wild - legendarisk tjuv. ^ Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 19. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 1024 Denna artikel om fängelse och kriminalvård saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan. Denna artikel om Storbritanniens historia saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
... antogs enhetligt av FN:s säkerhetsråd 26 februari 2011. Resolutionen fördömer bruket av dödligt våld av alla i Libyen ( inkl.Muammar al-Gaddafis regim) mot protesterande civilpersoner under upproret i Libyen 2011. Resolutionen auktoriserar också internationella sanktioner. För första gången i historien beslutade ett enigt säkerhetsråd att hänskjuta ett land (Libyen) till den Internationella brottmålsdomstolen (ICC). Vid fredliga protester i Libyen mot ledaren Muammar al-Gaddafis regim bombade Muammar al-Gaddafi militära styrkor civila protestanter i huvudstaden Tripoli. Gärningen fördömdes av flera länder och internationella organisationer som krävde att FN skulle agera, bland dessa Arabförbundet Resolution 1970 föreslogs av Frankrike, Tyskland, Storbritannien och USA. Den godkändes efter att ha diskuterats under en dag. Libyens ambassadör till FN hoppade av från Gaddafis regim och vädjade till säkerhetsrådet att agera på ...
... (engelska: Lord's Resistance Army (LRA)) är en väpnad heterodox kristen terrorgrupp bland acholifolket i norra Uganda och södra Sydsudan. LRA bildades 1987 av Joseph Kony, som hävdar att han är ett andemedium och talesman för Gud. Gruppen har aldrig framfört några tydliga politiska mål men drivs av Konys unika blandning av etniska motiv, traditionell afrikansk religion, trolldom och biblisk kiliasm. Sedan starten har LRA varit inblandad i ett väpnat uppror mot den ugandiska regeringen - en av Afrikas mest långvariga konflikter. Internationella brottmålsdomstolen utfärdade år 2005 häktningsorder mot flera ledare inom LRA för krigsförbrytelser. LRA har anklagats för omfattande brott mot mänskliga rättigheter, däribland extremt våld, med slumpmässiga mord, kidnappningar av civila, stympning, sexuellt slaveri av kvinnor och barn, tvångsrekrytering (ofta av barnsoldater) och ett antal massakrer. LRA har varit känt under ett antal olika namn, däribland ...
... är en nordkoreansk människorättsaktivist, som från slutet av 70-talet till 1988 arbetade som Kim Jong-ils livvakt. Han bor sedan maj 2000 Seoul, och åker runt i världen och berättar om sin historia. Han arbetar för att uppmärksamma människorättsbrotten i Nordkorea och för att få Kim Jong-un ställd framför internationella brottmålsdomstolen. Då Lee Young Guk började arbeta som Kim Jong-ils livvakt ansåg han Kim vara en fantastisk person. Dock ändrades hans åsikt snabbt. Enligt honom använde Kim vulgärt språk, och var inte sådan han förväntat sig. Det var inte alls ovanligt att Kim samtalade med sina vakter. Vakterna kämpade om Kims popularitet. Levnadsförhållandena för vakterna var, med nordkoreansk standard, goda; de behövde inte svälta. Vakterna levde dock i skräck; ett litet misstag kunde få ödesdigra konsekvenser för ens hela familj. Om någon skrattade åt Kim eller talade om honom bakom ryggen kunde Kim ge order om att låta dem ...
2 mars - Guinea-Bissaus president João Bernardo Vieira dödas i ett attentat. 4 mars - Internationella brottmålsdomstolen begär häktning av Sudans president Omar Hassan al-Bashir, för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten i samband med Darfurkonflikten. 7 mars - USA skjuter ut Keplerteleskopet i rymden för att söka efter planeter som liknar Jorden. 11 mars - Skolmassakern i Winnenden i Tyskland äger rum. Totalt 16 personer dödades. 30 mars - Peru inför en lag som förklarar att den arbetsgivare som kräver att deras husligt anställda går iklädda särskiljande arbetskläder-uniform på allmänna platser kan åtalas för diskriminering. Dock förklaras inte vilken påföljd det kan leda till . ^ Anders Hellberg (11 mars 2009). "16 dödade i skolmassaker i Tyskland". Dagens nyhetr. http://www.dn.se/nyheter/varlden/16-dodade-i-skolmassaker-i-tyskland/. Läst 11 september 2016. ^ "Living in Peru". 30 mars 2009. http://www.livinginperu.com/news/8597. Läst 19 mars 2011. ...