... används inom USA för elektronisk kommunikation av patientinformation bl.a. inom sjukvårdsorganisationer och för ... enligt principer för Description Logic. Exempel: begreppen bakterie, lunga och inflammation kan kopplas samman och bilda ...