Asea sökte patent, men beviljades inte och istället publicerades resultatet och ARPANET informerades. Tekniken som då var fri ... Systemet bygger fortfarande på samma principer och programvara som när det startades. 1986 byggde National Science Foundation ...
Han tog 25 patent och blev vid åtminstone 50 tillfällen utsedd till hedersdoktor. Fuller blev berömd för sina geodetiska ... Den byggde på geometriska figurer kända från naturen och klassisk geometri och enkla matematiska principer. Efter sitt första ... patent fortsatte Fuller att utforska hur naturens konstruktioner kunde användas inom många olika områden. Fuller var många år ...
Stridsberg har beviljats 23 amerikanska patent, bland annat för ytmonteringsrobotar, elmotorer och principer för att driva ... US Patent Office Search Arkiverad 18 januari 2017 hämtat från the Wayback Machine. ^ "Mångsidig My-dator matchas som mätdator ... 1990 startade Stridsberg det nya företaget HDD - High Density Drives för att skapa produkter av sina nytagna patent för ... Stridsbergs senaste företag, Stridsberg Powertrain AB, driver ett patent som hävdar en effektivare princip (eng. "Powertrain") ...
1656 - Christiaan Huygens tar patent på pendeluret. Senare presenterar han en avhandling om vågrörelser med den så kallade ... "Naturvetenskapens matematiska principer"). 1697 - Christopher Polhem grundar Laboratorium mechanicum på Kungsholmen i Stockholm ...
Han låg bakom uppfinningar som ledde till ett femtiotal patent. Bland hans vetenskapliga skrifter märks Fyrpolteorier och ... frekvenstransformationer (1948), Frequency Filter Methods (1963), Telegraf- och telefonteknikens fundamentala principer ( ...
Den vanligaste rekylomladdningsmekanismen bygger på principer enligt John Moses Brownings patent från 1897, men det finns även ...
... USPTO patent nr. 1422111, 11 juli 1922. ^ Isidor Broberg var bosatt på Lidingö vid den tid man arbetade med ... Det finns än i dag (2008) segelbåtar byggda efter Fredrik Ljungströms principer. Ljungströms båtar var enkla att bygga och ... På många av de patent som Fredrik fick ut på olika delar till turbindrivna lokomotiv från tidigt 1920-tal fram till cirka 1925 ... Ett av de första patent som Fredrik Ljungström fick på turbindrivna lokomotiv med separat kondensorvagn är daterad till juli ...
En av de första mer framgångsrika bakladdade gevären konstruerades av Joseph Rider som sålde sitt patent till Remington. Detta ... En rad olika konstruktioner testades men de två principer som visat sig praktiskt användbara är kilmekanismen och ... Åkers styckebruk som 1837 uttog patent på en bakladdningsmekanism till kanoner. ...
US patent 803684 i november 1905). Pickard fick patent på en detektor med kielkristalldetektor 20 november 1906 (US ... Rördiodens principer upptäcktes 1873 av Frederick Guthrie, medan kristalldioden upptäcktes 1874 av den tyske vetenskapsmannen ... återupptäcktes av Thomas Edison 13 februari 1880 vilket han fick patent (US patent 307031) för 1883 men han vidareutvecklade ...
... till exempel i form av immaterialrättsliga hinder såsom upphovsrätt och patent). Det finns ingen internationellt antagen ... "Principer för öppen digital offentlig information". http://www.opengov.se/sidor/oppen-data/. Läst 11 januari 2011. ^ http://www ... formell definition men flera utgår från principerna i Open Knowledge Definition eller de principer för öppen digital offentlig ...
... på grund av att Shockley tidigare nekats patent på fälteffekttransistorn på grund av Julius tidigare patent. Dels att det ... använde dock mer robusta principer och tillverkningsmetoder som "grown junction" (dvs en pn-övergång), "alloy junction" ( ... år och hade ett flertal patent på vakuumrör. En fungerande kopia av transistorn har i efterhand byggts enligt ritningen i ... då man visste att halvledare var kapabla till detta tack vare Julius Edgar Lilienfelds olika patent, samt framgångarna med ...
... sökte 1973 patent för lösningen genom sin arbetsgivare men det visade sig vara för dyrt, och ansågs det ligga ... Det bygger fortfarande på samma principer och programvara som när det startades. Han började en akademisk karriär på Chalmers ...
1656 - Christiaan Huygens tar patent på pendeluret. Senare presenterar han en avhandling om vågrörelser med den så kallade ... "Naturvetenskapens matematiska principer"). ...
God revisionssed nämns i ISA-standarderna och förutom de som vi har gått igenom räknas också goda yrkesetiska principer samt ... I Finland svarar patent- och registerstyrelsen för det internationella tillsynssamarbetet inom revisionsbranschen. ... revisorn och företagets ledning kap 6 . I Finland ansvarar patent och registerstyrelsen (PSR) om revisionstillsynen och ... "Patent- och registerstyrelsen". https://www.prh.fi/sv/revisionstillsyn.html. Läst 29 maj 2018. ^ Riksdagsförvaltningen. [https ...
De två kraftturbinerna var konstruerade efter Jonas Wenströms patent och gav en effekt av 175 hk vardera. De är vertikalt ... Den är en av de sista i Sverige som utfördes efter äldre principer, med vertikalaxlat maskinarrangemang. Enligt ...
Han tog sedan patent på detta 1888. En liten tid därefter väcktes Tesla av en dröm vari hans mor hade dött. Tesla kommenterade ... I augusti 1917 etablerade Tesla sina grundläggande principer om frekvens och effektnivå för den första primitiva radarn. Under ... Han fick patent på trådlösa sändare som utvecklade stående vågor med hjälp av denna metod. Under sina experiment utvecklade han ... När Tesla var 41 år gammal skickade han in sitt första patent på radion (patentnummer: 645576). Ett år senare demonstrerade han ...
Ransom Eli Olds anses vara den första som introducerade tekniken inom bilindustrin, och som även fick patent. Enligt Henry Ford ... med nya detaljer via transportband som tillverkades och delmonterades i andra delar på fabriksområdet enligt samma principer ...
... kommunala eller statliga organ som producerar varor eller utför tjänster utifrån affärsmässiga principer Centralt ämbetsverk, ... Fortifikationsverket Konsumentverket i Sverige Livsmedelsverket Luftfartsverket Läkemedelsverket Migrationsverket Patent- och ...
Sitt första patent tog Ljungström 1892, en frihjulsmekanism, varefter han började intressera sig för cyklar. På inrådan av ... Ångturbindriven elgenerator för 50 MW avgiven elektrisk effekt, konstruerad efter principer av Birger och Fredrik Ljungström. ...
1901 patent på "sätt att behandla torv för att öka dess användbarhet som bränsle" samt 1903 ett patent avseende "luftmaskin" (" ... Maskinen var en differensmaskin och använde samma principer som utformats av Charles Babbage och Georg Scheutz. Wibergs maskin ... 1896 erhöll Wiberg patent på ett "spektralinstrument", utrustat med klaviatur så att vid anslag av olika tangenter olikfärgade ... 1896 fick Wiberg även patent på en "anordning för separering av olika tunga vätskepartiklar" och på en "automatisk smörkärna", ...
1856 byggde Giovanni Caselli en stor faxmaskin efter Alexander Bains patent med en pendel på cirka 2,5 meter. Han kallade den ... Tidiga faxmottagare byggde på rent fotografiska principer; mottaget fax måste framkallas med gängse fotografiska metoder innan ... 1843 tog den skotske urmakaren och uppfinnaren Alexander Bain patent på den första faxmaskinen. Han hade tidigare uppfunnit en ... Detta var drygt 30 år före Alexander Graham Bells patent på telefonen. ...
Han fick under sin vistelse i England patent på en ångpanna med rör, i vilken draget åstadkoms med användning av en fläkt. Han ... Det var en maskin som fungerade enligt samma principer som en ångmaskin men använde luft som medium istället för vattenånga. ...
Principer och tillvägagångssätt[redigera , redigera wikitext]. En PCR amplifierar en specifik region av en DNA-sträng ( ... "US Patent 4,683,195. Google Patents. http://www.google.com/patents/US4683195. Läst 17 juni 2015.. ...
De patent som granskningen gällde hade kopplingar till företagen Entretech och Eustasia. Patenten övertogs sedan av företaget ... bland annat genom att de principer som gäller vid rättegångar i brottmål inte följts vid KI:s och VR:s granskning och att ... Samarbetet ledde till att de gemensamt startade ett företag med hjälp av Karolinska Innovation och sökte ett flertal patent ... Lundeberg har bland annat framhållit att anklagelserna har sitt ursprung i konflikter om patent och personliga motsättningar ...
Bengtsson fick patent på denna konstruktion i vissa länder, men i Västtyskland önskade Boschkoncernen förhindra introduktionen ... Linserna kring lamporna var konstruerade efter samma principer som AGA-fyrarna och när det gällde ljusstyrkan, optiken och ...
Detta patent ingår i Chip Collection som är utställt av Smithsonian National Museum of American History. Hugle, Frances B., " ... och de unika elektriska principer av mikroskopiska material. Hon har också uppfunnit metoder, processer och utrustning för ... Hennes patent inkluderar: Hugle, Frances B. & William B. Hugle, "Semi-Conductive Films and Method of Producing Them", US ... Hugle tilldelades minst sjutton patent, varav vissa tilldelades postumt. Bland dessa återfinns, hennes uppfinning avtape ...
Han uttrycker dock oro för att blanda ihop de tre olika koncepten upphovsrätt, patent och varumärkesskydd: "Jag föreslår dock ... Medan tidigare principprogram innehållit partiets sakpolitik, innehöll denna version enbart bakomliggande principer och åsikter ... Partiet vill också se en kraftig modifiering av immaterialrätten (upphovsrätt och patent) med bifogade effekter (som ... Patent Copyright Monopolies Rydell, Anders; Sundberg, Sam (2009). Piraterna: de svenska fildelarna som plundrade Hollywood. ...
Patent utfärdades till Pfizer år 1989. Klinisk prövning fas I började 1995. Mellan 23 maj 1995 och 16 juli 1995 utfördes en ... https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3221427/. ^ "Antipsykotisk behandling - principer". www.internetmedicin.se. http ...
Spelets principerRedigera. Spelarna (två i singel eller fyra i dubbel) står på banan mot varandra på var sin sida av nätet. I ... Wingfield marknadsförde sitt nya spel som en "portabel bana för spel av det uråldriga spelet tennis". Han fick 1874 patent på ... När Wingfields patent gick ut 1877 frångicks också helt användandet av mobila tennisbanor, istället anlades fasta rektangulära ... Från flera håll ifrågasattes det berättigade i att Wingfield erhållit ett patent, liknande spel med viss spridning fanns ju ...
Patent- och registreringsverket använder sig av Statistiska centralbyrån för att bedöma vilka namn som ska anses könsneutrala. ... Historiskt har dock tre tydliga principer varit vanliga i Sverige och övriga Västeuropa när det gäller val av förnamn: ... "Patent- och registreringsverket". Arkiverad från originalet den 12 oktober 2007. https://web.archive.org/web/20071012124119/ ...
En formgivare kan erhålla skydd för sin design genom ansökan (registrering) hos Patent- och registreringsverket för Sverige ... ofta med hjälp av vetenskapliga och matematiska principer. Då teknikfokuset har tagit stor del i utvecklingen av nya produkter ... fotograf och möbelformgivare och använde samma principer som för sina abstrakta kompositioner till att skapa ett modernt ...
Inte nog med att det strider mot Wikipedias principer; det skulle också göra Wikipedia mindre besökt om vi tillät icke-neutralt ... är ett av världens största telekomföretag eller att entreprenören har flera patent som påverkar människors vardag). ...
Morse ansökte 1838-04-07 om patent för uppfinningen Improvement in the mode of communication information by signals by the ... Principer för transmitter-remsorRedigera. *Creed-remsa för landtrafik, konstruerad av Frederick George Creed ... år som Morse lämnade in sin första anhållan om patent för kommunikation med "electro-magnetism". Vem som ska anses vara den ... application of electro-magnetism och fick det efter två år beviljat av U. S. Patent Office den 20 juni 1840 med nummer 1647.[3] ...
Ransom Eli Olds anses vara den första som introducerade tekniken inom bilindustrin, och som även fick patent. Enligt Henry Ford ... med nya detaljer via transportband som tillverkades och delmonterades i andra delar på fabriksområdet enligt samma principer ...
En annan möjlig effektivitetsförlust är färre innovationer, till följd av att uppfinnare inte får dra fördel av patent på sina ... Effektivitet betyder att uppnå mål utan att misshushålla med resurser.) Detta skall uppnås främst genom följande principer och ... Ett av parecons mest framträdande principer är att alla personer skall ha inflytande över beslut i proportion till den grad som ...
... även utfärdat bland världens högsta antal patent per capita.[3] Botanikern Carl von Linné är kanske den mest kände svenske ... Hirschfeldt och statsvetaren Olof Petersson menar att svenska värderingar finns koncist formulerade som normativa principer i ...