Stridsberg beviljades 23 amerikanska patent, bland annat för ytmonteringsrobotar, elmotorer och principer för att driva ... År 1990 startade Stridsberg det nya företaget HDD - High Density Drives för att skapa produkter av sina nytagna patent för ... Gustaf Lennart Stridsberg på Familjesidan.se ^ US Patent Office Search Arkiverad 18 januari 2017 hämtat från the Wayback ... Stridsbergs senaste företag, Stridsberg Powertrain AB, driver ett patent som hävdar en effektivare princip (eng. "Powertrain") ...
Han tog 25 patent och blev vid åtminstone 50 tillfällen utsedd till hedersdoktor. Fuller blev berömd för sina geodetiska ... Den byggde på geometriska figurer kända från naturen och klassisk geometri och enkla matematiska principer. Efter sitt första ... patent fortsatte Fuller att utforska hur naturens konstruktioner kunde användas inom många olika områden. Fuller var många år ...
Norell beviljades sju patent. Två patent, SE8486.C1 slangkoppling och SE8151 Skyddsanordning för tätningsringar till ... o i Stockholm utarbetade i samråd med Norell ett nytt brandtelegrafsystem i enlighet med hans framlagda principer. Systemet ... Norell fick den 9 juni 1922 patent på ett brandtelegrafsystem för mindre samhällen. Sin sista konstruktion gjorde han 1937, en ... Patent- och tillverkningsrätt överläts på Allmänna Brandredskapsaffären (ABA). 1899 infördes Norells patenterade " ...
Eads säkrade 47 patent under sin livstid, av vilka många togs ut för delar av brons struktur och anordningar för dess ... Dessa tekniska principer användes för senare broar, som Brooklynbron, som började byggas 1870. Uppförandet av Eads Bridge ...
Ett patent på växelssystem, det första i världen för cykel, tillkom 1895. Olika användningsområden skissades upp, som ... Anekdoter härleder vidare Fredrik Ljungströms insikter om principer om luftkonditionering uppkomna under ett besök i rökiga ... Flera patent åtföljde de nästkommande åren. Nydqvist & Holm AB uppdrogs som licenstillverkare. Ljungströmslok tjänstgjorde ... Fredrik Ljungström erhöll sitt sista patent i denna industri 1954. De så kallade Ljungströmsfälten utanför Örebro, med en total ...
Han låg bakom uppfinningar som ledde till ett femtiotal patent. Bland hans vetenskapliga skrifter märks Fyrpolteorier och ... frekvenstransformationer (1948), Frequency Filter Methods (1963), Telegraf- och telefonteknikens fundamentala principer ( ...
Den vanligaste rekylomladdningsmekanismen bygger på principer enligt John Moses Brownings patent från 1897, men det finns även ...
Asea sökte patent, men beviljades inte och istället publicerades resultatet och Arpanet informerades. Tekniken som då var fri ... Systemet bygger fortfarande på samma principer och programvara som när det startades. 1986 byggde National Science Foundation ...
Ett annat gevär med fallblockssystem konstruerades av Joseph Rider som sålde sitt patent till Remington. Detta gevär antogs av ... En rad olika konstruktioner testades men de två principer som visat sig praktiskt användbara är kilmekanismen och ... Åkers styckebruk som 1837 uttog patent på en bakladdningsmekanism till kanoner. ...
1656 - Christiaan Huygens tar patent på pendeluret. Senare presenterar han en avhandling om vågrörelser med den så kallade ... "Naturvetenskapens matematiska principer"). 1697 - Christopher Polhem grundar Laboratorium mechanicum på Kungsholmen i Stockholm ...
... till exempel i form av immaterialrättsliga hinder såsom upphovsrätt och patent). Det finns ingen internationellt antagen ... "Principer för öppen digital offentlig information". http://www.opengov.se/sidor/oppen-data/. Läst 11 januari 2011. ^ http://www ... formell definition men flera utgår från principerna i Open Knowledge Definition eller de principer för öppen digital offentlig ...
patent och hur dessa i så fall måste licensieras. Utvecklande av produkter som baseras på standarden får vanligen inte ... God standardisering utgår från ett antal principer som WTO har satt upp kring konsensus, frivillighet och öppenhet. Flera ...
US patent 803684 i november 1905). Pickard fick patent på en detektor med kielkristalldetektor 20 november 1906 (US ... Rördiodens principer upptäcktes 1873 av Frederick Guthrie, medan kristalldioden upptäcktes 1874 av den tyske vetenskapsmannen ... återupptäcktes av Thomas Edison 13 februari 1880 vilket han fick patent (US patent 307031) för 1883 men han vidareutvecklade ...
... sökte 1973 patent för lösningen genom sin arbetsgivare men det visade sig vara för dyrt, och ansågs det ligga ... Det bygger fortfarande på samma principer och programvara som när det startades. Han började en akademisk karriär på Chalmers ...
God revisionssed nämns i ISA-standarderna och förutom de som vi har gått igenom räknas också goda yrkesetiska principer samt ... I Finland svarar patent- och registerstyrelsen för det internationella tillsynssamarbetet inom revisionsbranschen. ... revisorn och företagets ledning kap 6 . I Finland ansvarar patent och registerstyrelsen (PSR) om revisionstillsynen och ... "Patent- och registerstyrelsen". https://www.prh.fi/sv/revisionstillsyn.html. Läst 29 maj 2018. ^ Riksdagsförvaltningen. [https ...
... på grund av att Shockley tidigare nekats patent på fälteffekttransistorn på grund av Julius tidigare patent) dels då det ... använde dock mer robusta principer och tillverkningsmetoder som "grown junction" (dvs en pn-övergång), "alloy junction" ( ... Lilienfeld, Julius Edgar, "Method and apparatus for controlling electric current" U.S. Patent 1 745 175 1930-01-28 (filed in ... år och hade ett flertal patent på vakuumrör. En fungerande kopia av transistorn har i efterhand byggts enligt ritningen i ...
De två kraftturbinerna var konstruerade efter Jonas Wenströms patent och gav en effekt av 175 hk vardera. De är vertikalt ... Den är en av de sista i Sverige som utfördes efter äldre principer, med vertikalaxlat maskinarrangemang. Enligt ...
Han tog sedan patent på detta 1888. En liten tid därefter väcktes Tesla av en dröm vari hans mor hade dött. Tesla kommenterade ... I augusti 1917 etablerade Tesla sina grundläggande principer om frekvens och effektnivå för den första primitiva radarn. Under ... Han fick patent på trådlösa sändare som utvecklade stående vågor med hjälp av denna metod. Under sina experiment utvecklade han ... När Tesla var 41 år gammal skickade han in sitt första patent på radion (patentnummer: 645576). Ett år senare demonstrerade han ...
Ransom Eli Olds anses vara den första som introducerade tekniken inom bilindustrin, och som även fick patent. Enligt Henry Ford ... med nya detaljer via transportband som tillverkades och delmonterades i andra delar på fabriksområdet enligt samma principer ...
... består huvudsakligen av gelatinerad nitrocellulosa tillredd enligt olika principer för att uppnå olika kemiska ... övertyga det engelska rättssystemet att hans krut inte inkräktade på Nobels patent. Denna typ av krut har sedermera fått namnet ...
... kommunala eller statliga organ som producerar varor eller utför tjänster utifrån affärsmässiga principer Centralt ämbetsverk, ... Konsumentverket i Sverige Livsmedelsverket Luftfartsverket Läkemedelsverket Migrationsverket Naturvårdsverket Patent- och ...
1901 patent på "sätt att behandla torv för att öka dess användbarhet som bränsle" samt 1903 ett patent avseende "luftmaskin" (" ... Maskinen var en differensmaskin och använde samma principer som utformats av Charles Babbage och Georg Scheutz. Wibergs maskin ... 1896 erhöll Wiberg patent på ett "spektralinstrument", utrustat med klaviatur så att vid anslag av olika tangenter olikfärgade ... 1896 fick Wiberg även patent på en "anordning för separering av olika tunga vätskepartiklar" och på en "automatisk smörkärna", ...
Principer och rekommendationer för provtagning och analys av ämnen upptagna i listan över hygieniska gränsvärden. Arbete och ... Swedish patent No. 146970 approved 1954. ^ Borg, K. 1959. Inverkan av betat utsäde på viltfaunan. I: Berättelse. VIII Nordiska ...
1856 byggde Giovanni Caselli en stor faxmaskin efter Alexander Bains patent med en pendel på cirka 2,5 meter. Han kallade den ... Tidiga faxmottagare byggde på rent fotografiska principer; mottaget fax måste framkallas med gängse fotografiska metoder innan ... 1843 tog den skotske urmakaren och uppfinnaren Alexander Bain patent på den första faxmaskinen. Han hade tidigare uppfunnit en ... Detta var drygt 30 år före Alexander Graham Bells patent på telefonen. ...
Han fick under sin vistelse i England patent på en ångpanna med rör, i vilken draget åstadkoms med användning av en fläkt. Han ... Det var en maskin som fungerade enligt samma principer som en ångmaskin, men använde luft som medium istället för vattenånga. ...
Bengtsson fick patent på denna konstruktion i vissa länder, men i Västtyskland önskade Boschkoncernen förhindra introduktionen ... Linserna kring lamporna var konstruerade efter samma principer som AGA-fyrarna och när det gällde ljusstyrkan, optiken och ...
Detta patent ingår i Chip Collection som är utställt av Smithsonian National Museum of American History. Hugle, Frances B., " ... och de unika elektriska principer av mikroskopiska material. Hon har också uppfunnit metoder, processer och utrustning för ... Hennes patent inkluderar: Hugle, Frances B. & William B. Hugle, "Semi-Conductive Films and Method of Producing Them", US ... Hugle tilldelades minst sjutton patent, varav vissa tilldelades postumt. Bland dessa återfinns, hennes uppfinning av tape ...
De patent som granskningen gällde hade kopplingar till företagen Entretech och Eustasia. Patenten övertogs sedan av företaget ... bland annat genom att de principer som gäller vid rättegångar i brottmål inte följts vid KI:s och VR:s granskning och att ... Samarbetet ledde till att de gemensamt startade ett företag med hjälp av Karolinska Innovation och sökte ett flertal patent ... Lundeberg har bland annat framhållit att anklagelserna har sitt ursprung i konflikter om patent och personliga motsättningar ...
Han uttrycker dock oro för att blanda ihop de tre olika koncepten upphovsrätt, patent och varumärkesskydd: "Jag föreslår dock ... Medan tidigare principprogram innehållit partiets sakpolitik, innehöll denna version enbart bakomliggande principer och åsikter ... Partiet vill också se en kraftig modifiering av immaterialrätten (upphovsrätt och patent) med bifogade effekter (som ... Patent Copyright Monopolies Rydell, Anders; Sundberg, Sam (2009). Piraterna: de svenska fildelarna som plundrade Hollywood. ...
Patent- och registreringsverket använder sig av Statistiska centralbyrån för att bedöma vilka namn som ska anses könsneutrala. ... Historiskt har tre tydliga principer varit vanliga i såväl Sverige som övriga Västeuropa när det gäller val av förnamn: ... "Patent- och registreringsverket". Arkiverad från originalet den 12 oktober 2007. https://web.archive.org/web/20071012124119/ ...