kemisk reaktionströghet, kemisk stabilitet, mekanisk stabilitet samt por- och partikel-storlek. Affinity Chromatography: ...
Mindre partikelstorlek på kolet och längre kontakttid med vattnet förbättrade resultatet. En undersökning som rörde ...
... är en graf som visar en produkts viktprocent plottad mot partikelstorlek. På så sätt kan man se fördelningen av partiklar i en ...
Nebulosorna skiljer sig åt genom förekomsten av gas och stoft, dess sammansättning och partikelstorlek. Alla nebulosor ...
Vidare kan vissa målarfärger med järnoxidrött vara transparenta, medan andra är opaka, vilket kan bero på partikelstorlek, ... Järnoxidrött (PR101) omfattar kulörer från orange till rödviolett, beroende på partikelstorlek och eventuella tillsatser av ...
Dispersionens partikelstorlek bestäms bland annat genom valet av tensid, omrörningshastigheten och den bindemedelskoncentration ...
I övrig färgindustri används andra kvaliteter av sotpigment, som har olika partikelstorlek och är mer eller mindre renade från ...
Undertonen kan styras åt det blå eller gula hållet med moderering av pigmentets partikelstorlek. Det har, till skillnad från ...
... dess sammansättning och partikelstorlek. Alla nebulosor innehåller både gas och stoft i olika mängd, varför uttrycken gas- och ...
Eftersom många partiklar inte är runda (exempelvis långsmala sotflagor), används olika definitioner på partikelstorlek. Den ...
Standarden FS 209E såväl som ISO 14644-1 förutsätter logaritmiska samband mellan partikelstorlek och partikelkoncentration. ... ett renrum en kontrollerad nivå av föroreningar som anges med antalet partiklar per kubikmeter vid en bestämd partikelstorlek. ...
Metoden tar vara på principen att ljus sprids olika beroende på gasens eller vätskans partikelstorlek, partikelform och ...
... är av en helt annan partikelstorlek och densitet än den som hittas i spridningsmoln, som enbart innehåller de finare ...
Andra faktorer som spelar in är pigmentets partikelstorlek, hur det är fördelat i bindemedlet och i vilken koncentration det ...
Till skillnad från packad bäddadsorption så tillåter EBA en varierande partikelstorlek. Dessutom är den fluidmekaniska ...
Mo är enligt äldre svensk terminologi en jordart som har en partikelstorlek på mellan 0,2 och 0,02 mm i diameter och ligger ...
... ar används för att transportera vatten eller andra vätskor men även varor med relativt liten partikelstorlek som pulver ...
... material med partikelstorlek under 0,125 mm.) v p t = v a t t e n / ( c e m e n t + f i l l e r + s ) {\displaystyle vpt=vatten ...
Denna kan styras åt det blå eller gula hållet genom moderering av pigmentets partikelstorlek.[9] ... Val av partikelstorlek påverkas av fler faktorer än kulör, och även om pigmenten inom det mindre storlekssegmentet ger större ...