Ordet kommer från grekiskans para, "vid", och sitos, "mat" eller "föda". Studiet av parasiter kallas parasitologi. Hos ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Svenska Läkaresällskapets Referensgrupp för Parasitologi. Hämtad: 2013-05-19, från http://www3.svls.se/sektioner/tm/Strong.htm ...
Han är docent i molekylär parasitologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Han har också varit post-doc vid Universitetet i ...
Avdelningen för parasitologi, mykologi, vatten och miljö (10 maj 2006). "Enterobius". Smittskyddsinstitutet. Arkiverad från ...
Hon disputerade 1967 vid Veterinärhögskolan för veterinärmedicine doktorsgrad, och var docent i experimentell parasitologi. ...
Han är författare till omkring 350 skrifter inom området veterinärmedicinsk parasitologi, varav cirka 130 är publicerade i ... 1991 blev han professor i parasitologi vid Sveriges lantbruksuniversitet och avdelningschef vid Statens veterinärmedicinska ...
Minerva har varit pionjär inom bland annat endokrinologi, biokemi, genetik, parasitologi och isotopmedicin; dess publikationer ...
Han bedrev post-doktorala studier vid Stanford University och utnämndes 1993 till professor och överläkare i parasitologi vid ...
... veterinärzoologi och parasitologi. Han skrev ett stort antal delvis mycket värdefulla bidrag till däggdjurens systematik och ...
Linder, som är inriktad på mikrobiologi och parasitologi, blev medicine och kirurgie doktor från Helsingfors universitet 1969. ...
Hon var läkare vid Svenska Missionsförbundets sjukhus i Hwangchow 1920-23, senior assistant i parasitologi vid Peking Union ... Svensson, som var missionärsbarn, blev medicine licentiat 1917, medicine doktor 1935 och docent i parasitologi vid Uppsala ...
Hannah Opokua Akuffo Britton, född 7 juli 1954 i Ghana (dåvarande Guldkusten), är professor i parasitologi med specialintresse ...
... professor parasitologi 17 augusti - Maher Zain, sångare, låtskrivare, producent 18 augusti - Per Andersson, skådespelare, ...
Vaa Medicinsk genetik Vab Medicinsk mikrobiologi Vaba Medicinsk bakteriologi Vabb Medicinsk virologi Vac Medicinsk parasitologi ...
... är berömd för ett experiment om parasitologi han utförde 1668 som innebar ett stort steg mot att förkasta idén ...
... parasitologi, mikrobiologi etc. Även praktiskt kliniskt arbete ingår, särskilt mot slutet av utbildningen. Utbildningen av ...
1972-1975 ordförande i Föreningen för infektionssjukdomsforskning i Finland och 1977-1981 i Nordisk förening för parasitologi. ...
... parasitologi). Anledningen till att Francesca föddes i Tirana var att hennes far arbetade där med forskning om malaria under ...
Ett av de största områdena i parasitologi är medicinsk parasitologi. Ämnet innebär utveckling av läkemedel, epimediologiska ... Medicins parasitologi studerar även de olika metoderna för diagnos, behandling, förebyggande och kontroll. Människan är värd ... Veterinär parasitologi är läran om djurparasiter, med fokus på förhållandena mellan parasiter och djurvärdar. Parasiter hos ... Parasitologi studerar biologin kring parasiternas påverkan på organismer samt dess värd och deras relation till varandra. ...
En värdart är inom biologin en organism som är värd för en parasit eller epifyt eller lever i symbios med en annan art. ...
professor i parasitologi,[1] expert på Sida[2]. Styrelse-. ledamot i. ESSENCE on Health Research, European and Developing ... Hannah Opokua Akuffo Britton, född 7 juli 1954 i Ghana (dåvarande Guldkusten), är professor i parasitologi med specialintresse ...
Parasitologi · Patologi · Sociobiologi · Strukturbiologi · Systematik · Systembiologi · Taxonomi · Teratologi · Toxikologi · ...