Dimetylviologen används som ogräsmedel under handelsnamnet parakvat. Viologen undersöks intensivt och används som färgmedel i ...
Exempel på sådana bekämpningsmedel är till exempel parakvat och karbofuran, som är förbjudna inom EU. Antalet olika ...
... , även Paraquat, är en kemisk förening som mestadels används som ogräsmedel men även är giftig för människor. Parakvat ... Ett stort antal länder inklusive Sverige har notifierat parakvat till Rotterdamkonventionen. Parakvat är förbjudet i bland ... ämnet parakvat. EG-domstolen gav idag Sverige rätt i målet mellan Sverige och kommissionen om det giftiga ämnet parakvat. Domen ... Parakvat är akut giftigt för både djur och människor. Till dags dato saknas motgift. Beroende på hur man kommer i kontakt med ...
Parakvat Grammoxone Pyrazon Pyramin Semeron Simazin Gesatop Självförsvar[redigera , redigera wikitext]. Växters egna förmåga ...