Andra fall kan orsakas av humana parainfluensavirus, humant respiratoriskt syncytialvirus, adenovirus, enterovirus och ... Humant parainfluensvirus leder i vanliga fall till att näsan, halsen och luftvägarna inflammeras. Hos yngre barn kan krupp ... 9 (2): sid. 243-9. doi:10.1093/clinids/9.2.243. PMID 2438740. ^ Al-Nakib, W; Higgins, PG; Barrow, I; Batstone, G; Tyrrell, DA ( ... a b] Singh, M; Das, RR (2011 Feb 16). "Zinc for the common cold.". Cochrane database of systematic reviews (Online) (2): sid. ...