År 1930 till 1938 rapporterades 174 fall av papegojsjuka hos människor, med en 80-procentig dödlighet hos gravida. Under 1960- ... Bakteriens namn härleds från sjukdomen papegojsjuka. Papegoja heter ψιττακο (psittako) på grekiska. Bakterien är speciellt ...
De kan angripas av papegojsjuka, en zoonos. Ordningen består av cirka 350-370 arter. Många är starkt utrotningshotade och elva ...
Branham arbetade också med antitoxiner mot difteri, dysenteri och papegojsjuka. Branham blev principal bacteriologist 1950 och ...
Svår att diagnosticera och anmälningsskyldig är papegojsjuka, som inte visar några entydiga symptom. Kännetecken över en längre ...
Zoologiska affärer kan vara en källa till spridning av bland annat papegojsjuka, med krav på desinfektion med effektiva ...
... även kallad papegojsjuka.[5] ...
... kan sprida sjukdomar som papegojsjuka, salmonella, kampylobakterios, mykobakterios, fågelinfluensa, giardiasis och ...
Exempel på zoonotiska sjukdomar som sprids från djur till människa är mjältbrand, rabies, Q-feber, papegojsjuka, toxoplasmos, ...
... infektion med Mjältbrand Mässling Papegojsjuka Paratyfoidfeber Pest Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G, ...
Av de cirka 800 fall av papegojsjuka (infektion med C. psittaci) som rapporterades till CDC (Centers for Disease Control and ... Senare visade det sig att bakterien är allmänt förekommande bland vilda fåglar, så namnet "papegojsjuka" är något oegentligt. ... År 1930 till 1938 rapporterades 174 fall av papegojsjuka hos människor och dödligheten var 20 %, och 80 % hos gravida kvinnor. ... Den första vetenskapliga artikeln om psittacosis kom år 1879 efter ett utbrott av papegojsjuka hos människor. Sjukdomen ...
... en zoonos som förekommer hos fåglar och orsakar papegojsjuka också kallad psittakos hos människa Chlamydophila abortus - en ...
... en art i familjen ananasväxter Papegojsjuka - en sjukdom som kan smitta från djur till människa Papegoja (adelsätt) - adlig ätt ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...