... elastas och karboxypeptidas där de bryter ner proteiner. ... Pankreatisk polypeptid. , 5 %. Motverkar utsöndring av exokrina ...