Inom paleontologi är en chimaira ett fossil som rekonstruerats med element som kommer från mer än en enda art (eller ett släkte ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Chimaira_(paleontologi)&oldid=32928579" ...
Den som arbetar med paleontologi kallas för paleontolog. Paleontologi är en del av naturvetenskapen. ... Paleontologi som vetenskap ligger på gränsen mellan geologi och biologi genom att man studerar biologin hos utdöda djur och ... Paleontologi är vetenskapen om förhistoriskt liv, samt organismers evolution och interaktioner med varandra och deras miljö ( ... Paleontologi · Parasitologi · Patologi · Sociobiologi · Strukturbiologi · Systematik · Systembiologi · Taxonomi · Teratologi · ...
paleontologi. Johan Aschehoug Kiær (IPA: /çæːɾ/) (født 11. oktober 1869 i Drammen, død 1931) var en norsk paleontolog og ... I 1909 fikk han et nyopprettet professorat i paleontologi og historisk geologi ved universitetet i Kristiania. Samme året fant ... Johan Kiær studerte først zoologi og siden paleontologi i tre år under professor Karl Alfred von Zittel (1839-1904) ved Ludwig- ...
Bulman var lecturer i paleontologi i Cambridge. Han var en av samtidens största kännare av graptoliter och behandlade i flera ...
Paleontologi studerar utdöda djurarter och deras evolution. Louis Agassiz (malacologi, iktyologi) Aristoteles Archie Carr, (16 ...
År 1880 blev han professor i paleontologi vid Moskvauniversitetet. Han lade senare mycket tid på att översätta ... övergick han till anatomi och paleontologi. Han reste till London, där han studerade under Charles Darwin och senare vid ...
Hans vetenskapliga undersökningar hänför sig till Österrikes geologi och paleontologi. Förutom bidrag till Geologiska ...
Museet er inndelt i institutter for paleontologi, mineralogi og zoologi. Det er underlagt Humboldt-Universität zu Berlin, som ...
Schindewolf studerade paleontologi vid Göttingens universitet från 1914 till 1917. Efter att ha forskat vid Universitetet i ... 1947 blev han professor i paleontologi vid Humboldtuniversitetet i Berlin. Året därpå tillträdde han en professur vid Tübingens ...
Cuvier var den förste som studerade paleontologi som en zoologisk vetenskap. Cuvier anses också vara den jämförande anatomins ...
Scott blev 1884 professor i geologi och paleontologi vid Princeton University. Han utövade betydande vetenskaplig verksamhet, ... företrädesvis beträffande däggdjurens paleontologi och fylogeni. Han tilldelades Wollastonmedaljen 1910 och Penrosemedaljen ...
Senare behandlade han övervägande frågor om sedimentära bildningars stratigrafi och paleontologi, till exempel ... Hans första arbeten berörde juraformationens paleontologi och stratigrafi, särskilt ammoniternas systematik. ...
Farfarsparadoxen (paleontologi). Befjädrade dinosaurier. ^ Seeley, Harry G. (1901). Dragons of the Air: An Account of Extinct ...
Han publicerade ett arbete i paleontologi 1772 om tagghudingar och kambrosiluriska avlagringar. Detta var det enda verk han ...
Resultaten av denna språkliga paleontologi är mera betydande än man kunnat vänta. ...
Vid 1800-talets slut började museet satsa på områden som antropologi, paleontologi och arkeologi. 1946 överfördes ansvaret till ... Museet erbjuder examenskurser i antropologi och sociologi, botanik, geologi och paleontologi, samt zoologi. Museer innehåller ...
Futterer blev 1897 professor i geologi och paleontologi vid tekniska högskolan i Karlsruhe. Han deltog 1897-99 i Holderers ...
Dawkins blev 1874 professor i geologi och paleontologi vid Owens College i Manchester. Med arbetena Cave-Hunting (1874) och ...
För tillfället fullgör Dr Norell som ordförande för avdelningen paleontologi på American Museum. Mark Norell bor i New York ...
Genom hans arbete har mongolisk paleontologi trätt fram som en av världens främsta och en mer modern syn på de senare stadierna ... Han är en världskänd och erkänd ledargestalt inom vertebraternas paleontologi och mesozoisk stratigrafi. Han har genomdrivit ...
Trots detta skapade Blainville senare begreppet paleontologi för den nya vetenskap av Cuvier introducerat. Bland hans skrifter ...
http://forskning.no/fossiler-paleontologi/2009/06/traler-fisket-opp-neandertaler-skalle. Läst 2 januari 2016. Wikimedia Commons ...
Modern paleontologi har i huvudsak gått på Ostroms linje, med Archaeopteryx som primitivt fågel. Den betraktas dock inte som en ...
Boule var professor i paleontologi vid Muséum national d'histoire naturelle i Jardin des plantes. Han är framförallt känd för ...
... är en vetenskaplig tidskrift inom paleontologi som ges ut av The Palaeontological Association. Palaeontological ...
Vid sistnämnda universitetet blev han filosofie doktor och året därpå docent i geologi och paleontologi. Han tjänstgjorde ...
... är läran om utdöda människoarter och människoliknande fossil, och kombinerar paleontologi med fysisk ...
Donner blev 1955 filosofie doktor och 1957 docent i geologi och paleontologi vid Helsingfors universitet. Han var från 1962 ... forskare vid finländska statens naturvetenskapliga kommission och blev 1965 professor i geologi och paleontologi vid nämnda ...
År 1902 blev han innehavare av den nyinrättade lärostolen i paleontologi vid University of Chicago. Manual North American ...
Trots det var hans förhållningssätt till arkeologin starkt påverkat av hans kunskaper i geologi och paleontologi. Han försökte ...