Rosaceae Paklitaxel - idegran; Taxus sp., Taxaceae Vinkristin - rosensköna; Vinca (Catharanthus) rosea, Apocynaceae Sveriges ...
... även paklitaxel från den europeiska idegranen, via en kemisk process. Paklitaxel används mot bland annat äggstockscancer, ... Den första taxanen som hittades var paklitaxel, den hittades i den nordamerikanska idegranen (Taxus brevifolia). Då detta träd ...
Exempel på preparat vilka har sin grund i växter kan nämnas substansen paklitaxel (i preparatet Taxol®), som hämtats från ...
... verkar även genom att inducera apoptos i tumörceller. Paklitaxel har flera biverkningar, bland annat perifera ... Paklitaxel (varunamn TAXOL) utvinns från idegran. Det tillhör gruppen taxaner och är ett kemoterapeutiskt läkemedel som används ... Paklitaxel verkar genom att binda till den lumenala sidan av mikrotubuli och därigenom kompensera för den konformationsstress ...
Taxaner: Paklitaxel · Docetaxel Vinca-alkaloider: Vinblastin · Vinkristin · Vindesin · Vinorelbin Podofyllotoxinderivat ...
En molekylstruktur illustrerar bindningarna och de relativa atompositionerna hos atomerna i en molekyl, såsom för paklitaxel ...