De är vanligen starka oxidanter. Peroxymonosvavelsyra (Caros syra) är sannolikt den mest betydande persyran, åtminstone vad ...
Dessa ämnen brukar hamna under samlingsnamnet oxidanter. Oxidanter uppges dock ha även påskyndande effekt på tumörer enligt ...
... www.contox.se/oxidanter/oxidanter.htm Denna biokemi-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom ... tillsammans med reaktiva kväveföreningar kallas med ett samlingsnamn för oxidanter. Reaktiva syreföreningar tros vara en viktig ...
Mjöl, kemiska oxidanter och tillsatsmedel som vatten, jäst, fett och salt blandas med maskin och degen skakas våldsamt i ...
Vid interstitiella lungsjukdomar skadas dessa av proteaser och oxidanter från aktiverade leukocyter och man kommer att få en ...
... har en ringa halt av C-vitamin (askorbinsyra). ORAC-värdet (ett mått på förmågan att reducera oxidanter, det vill säga ...