3-oxaziner och 1,4-oxaziner, inom vilka dubbelbindningarnas platser i ringen dessutom kan skilja sig åt, så att det totalt ... Oxaziner är heterocykliska föreningar innehållandes en sexsidig ring med fyra kolatomer, en kväveatom och en syreatom. Utifrån ... Även derivat av dessa klassificeras som oxaziner. ^ [a b] Part III: Oxazines and Related Compounds I: Richard H. Wiley (red.). ... Wikimedia Commons har media som rör Oxaziner. Bilder & media. ...
C.I. Pigment Violet 23 (C.I. 51319), även kallat karbazolviolett eller karbasolviolett, är den vanligaste formen av dioxazinviolett.[1][2] Det är ett mycket färgstarkt och mörkt violett pigment, vars nyans drar åt det blå hållet.[2] Nyansen kan dock skilja sig åt mellan målarfärger, till exempel beroende på olika kristallformer av pigmentet och rivningen av det.[3] Även ljusäktheten kan skilja sig åt mellan olika målarfärger med detta pigment.[3] PV23 är ett av de pigment som normalt ingår i färgtillverkarnas brytsystem för målarfärg.[4] ...