Hans mor var den första kvinnan som genomgick en ovariektomi 1809 i Danville, Kentucky för att ta bort en tumör. Denna artikel ...
... ovariektomi, borttagning av äggledare och ibland även vaginoektomi. Behoven hos patienten skiftar också beroende på vilka krav ...