Överfungerande osteoklaster förekommer å sin sida vid Pagets sjukdom (observera att det också finns en bröstsjukdom vid namn ... Osteoklaster är speciella celler i benvävnad som har till uppgift att bryta ner benvävnad. Benvävnaden ommodelleras ... Medfött underfungerande osteoklaster förekommer till exempel vid sjukdomen osteopetros, som har fått namn från grekiskans πετρα ... Osteopetros beror på underfungerande osteoklaster, där olika orsaker anses kunna ligga bakom underfunktionen. ...
De tre celltyperna utgörs av osteoblaster, osteocyter samt osteoklaster. Normalt utgör cellerna endast några få procent av ...
Biofosfonater hämmar de celler (osteoklaster) som skall bryta ner benmineral innan det byggs upp igen av andra celler ( ...
... är mikroskopiska gropigheter i benvävnad som hyser osteoklaster. Dessa anatomiska strukturer är uppkallade ...
Allt eftersom ersätts kallusvävnaden med benvävnad, varefter osteoklaster bryter ned överflödig benvävnad. Hos vuxna kan ...
På cellnivå beror BMD av balansen mellan osteoblaster och osteoklaster, vilket bestäms av att de reagerar på flera fysiologiska ...
Osteoklaster är en cell från immunförsvaret som inte försvarar kroppen mot inkräktare, utan istället bryter ned (onödig) ... Osteoblasterna stimulerar i sin tur de inaktiva pre-osteoklasterna till att bli aktiva osteoklaster och bryta ner ben. ...
Bisfosfonater har en hämmande effekt på de bennedbrytande cellerna osteoklaster och kan därför användas för att förebygga ...
... osteopeni med såväl färre osteoblaster som osteoklaster, åldrade lungor, neurodegeneration, hörselnedsättning, samt ...
... osteoklaster, Howships lakuner, benmärg Benombyggnadszon ^ Se Nationalencyklopedin, på internet, besökt 24 mars 2010, ...
... mikroskopiska gropigheter i benvävnad som hyser osteoklaster. ...