I Mac OS X används Alt+Blanksteg i alla program. I tillverkning av webbsidor (inklusive när man redigerar Wikipediasidor) ... vack-er eller vac-ker myck-et eller myc-ket 4. Bokstaven x Bokstaven x placeras alltid i den första stavelsen: box-are vax-ade ... cha-os). Franskans regler för avstavning har likheter med engelskan. Här avstavas: inte mellan vokaler (avia-tion, inte avi-ati ...
ändelserna -os, -o, -as, -is för substantiv i maskulinum, som i prezidentos 'president' eller slugas 'slav' -a för substantiv i ... med romanis ker-av (från fornindoariska -ami), samt i oblikformer av substantiv: domari -as i singular, -an i plural; romani - ...
ker-. pi-. sun- Sanskritismer[redigera , redigera wikitext]. Ord som har inlånats i oförändrad form (eller snarare: oförändrat ... jämför nominativändelsen -aḥ i sanskrit med grekiska -os och latinets -us). ...