Man tillverkar och individanpassar ortopedtekniska hjälpmedel såsom proteser, ortoser, specialskor och behandlingsskor. Hette ...
Ortoser används vid exempelvis stukning, frakturer (benbrott), och vid kirurgiska ingrepp i leder där det finns risk för att ... Yrkesgrupper som använder sig av ortoser är bland annat ortopedläkare, arbetsterapeuter, ortopedingenjörer och fysioterapeuter ...
Ofta sker detta i kombination med individuellt utprovade skenor (ortoser). En del av barnen behöver ståskal för att komma upp i ...
De hjälpmedel som tillhandahålls av ortopedingenjörer brukar indelas i ortoser och proteser. En ortos är ett kroppsburet ...
Många är ortoser, som i princip fungerar som proteser men anbringas runt eller på en förlamad extremitet eller rygg. Dessa ...
I andra hand tilläggsbehandling i form av smärtstillande, ortoser och gånghjälpmedel. I sista hand kirurgi[1][4][2]. ... Gånghjälpmedel och ortoser kan också vara del i denna tilläggsbehandling.[3] När dessa behandlingar inte längre ger tillräcklig ...