... (Ortomyxovirus) är en RNA-virusfamilj med fem olika genera. Influensa A, Influensa B och Influensa C orsakar ... Influensavirus typ A Influensavirus typ B Influensavirus typ C Wikimedia Commons har media som rör Orthomyxoviridae. Bilder & ...
Bilder & media (Virologi, Orthomyxoviridae, Virus). ...
... är ett släkte inom virusfamiljen Orthomyxoviridae. I släktet finns bara en art. Influensa typ B virus kan ... Influensavirus typ A Influensavirus typ C (Orthomyxoviridae). ...
... är ett släkte inom virusfamiljen Orthomyxoviridae. Influensavirus typ A omfattar endast en art: Influensa ... Wikimedia Commons har media som rör Influensavirus typ A. Bilder & media (Virologi, Orthomyxoviridae). ...
Orthomyxoviridae och Asfarviridae. Sjukdomar som orsakas av arbovirus är lokalt endemiska i områden med varmt klimat året runt ...
... är ett släkte av virus inom familjen Orthomyxoviridae för "fågelinfluensa". Detta bruk blir dock allt mer ovanligt. En generell ...
De fyra influensasläktena utgör fyra av de sju släktena inom virusfamiljen Orthomyxoviridae: Influensa A, släkte ...