Argininet spjälkas i sin tur till urea och ornitin. Urea innehåller alltså två aminogrupper i en för kroppen oskadlig form och ... Karbamoylfosfat innehåller en amingrupp och slås ihop med ornitin och bildar citrullin. Citrullin får ytterligare en amingrupp ...
I det första steget reagerar arginin och glycin under amidinotransferas till att bilda ornitin och guanidinoacetat. Ornitinet ...
... är en av produkterna från inverkan av enzymet arginas på L-arginin, för framställning av urea. Därför är ornitin en ... Ornitin återvinns och är på ett sätt, en katalysator. Först omvandlas ammoniak till karbamoylfosfat (fosfat-CONH2). Ornitin ... Kvävena i urea kommer från ammoniak och aspartat, och kvävet i ornitin förblir intakt. Ornitin är en aminosyra som inte ... I bakterier, som E-coli, kan ornitin kan syntetiseras från L-glutamat. Ornitin är också utgångspunkten för kokainbiosyntesen ...