Bakterie: Orientia tsutsugamushi. Även om denna sjukdom inte orsakas av rickettsiabakterier, räknas den ofta in i de ...