9.2 Utmärkelser utdelade vid Handelshögskolan i Stockholm i samarbete med andra organisationer *9.2.1 Gunnar Hedlund Award ... Utmärkelser utdelade vid Handelshögskolan i Stockholm i samarbete med andra organisationer[redigera , redigera wikitext]. ... Handelshögskolan äger ett antal företag, dessa har egna organisationer som formellt är fristående från moderorganisationen, men ... redovisning och finansiering samt marknadsföring till företag och organisationer[36]. IFL vid Handelshögskolan i Stockholm äger ...
Krafter och organisationer[redigera , redigera wikitext]. Dråparen[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: The Slayer. ... Organisationer. Angel Investigations · The Circle of the Black Thorn · Dråparen · The First Evil · The Initiative · The Old ...
Organisationer[redigera , redigera wikitext]. *Barbershop Harmony Society. *Society of Nordic Barbershop Singers ...
Organisationer för döva[redigera , redigera wikitext]. *Sveriges Dövas Riksförbund. *Sveriges dövas ungdomsförbund ...
Platser och organisationer uppkallade efter Sankt Sigfrid[redigera , redigera wikitext]. Sankt Sigfrid som skulptur av Peter ...
Organisationer inom modern asatro[redigera , redigera wikitext]. Norden[redigera , redigera wikitext]. Danmark ...
Samverkande organisationer[redigera , redigera wikitext]. Som samverkande organisationer räknas dem som tilldelats adjungerad ... Relaterade organisationer. Liberala ungdomsförbundet · Liberala kvinnor · Liberala studenter · Gröna Liberaler · Folkpartister ...
Andra organisationer[redigera , redigera wikitext]. *Administrasjonsrådet. *Arktiska rådet. *Australiens federala verkställande ...
Företag och organisationer[redigera , redigera wikitext]. Artiklar om företag och andra organisationer (och institutioner) ... När företag, organisationer och liknande har namn som består av två eller fler ord är det deras egen praxis som avgör vilka ord ... Bland undantagen från dessa tumregler finns namn på exempelvis organisationer och företag, som kan vara i vilken grammatisk ...
Google Apps för organisationer[redigera , redigera wikitext]. Google Apps är en molntjänst för företag och organisationer som ...
Icke-statliga organisationer i Slovenien[redigera , redigera wikitext]. Slovenien har en rik tradition av frivilliga föreningar ... Idag finns runt 22.000 olika icke-statliga organisationer/föreningar registrerade i Slovenien och de arbetar inom ett vitt ... Mer moderna icke-statliga organisationer (ISO) började dock utvecklas först under 1980-talet (mänskliga rättigheter, miljö med ... mera). I början av 2000-talet startade en dialog mellan regering och företrädare för icke-statliga organisationer (ISO) med ...
Organisationer med intresse för Västergötland[redigera , redigera wikitext]. Här förtecknas organisationer som har intresse för ...
... -organisationer[redigera , redigera wikitext]. *Padre Pio Foundation of America. *Padre Pio Devotions ...
... er idag samarbetar i olika regionala och globala organisationer. I organisationerna bedriver man tillsammans ...
Andra organisationer[redigera , redigera wikitext]. AFA har blivit hårt kritiserat av andra organisationer som brukar räknas ... AFA för register över privatpersoner som är medlemmar eller aktiva i partier och organisationer som de vill bekämpa och genom ... AFA har tagit på sig ansvar för olagliga attacker riktade mot företrädare för politiska partier och organisationer inom ... Nätverket bekämpar organisationer och personer inom den nationella rörelsen, men även myndigheter, företag och förtroendevalda ...
Föreningar och organisationer[redigera , redigera wikitext]. Lycksele har ett rikt föreningsliv med ca 245 föreningar. ...
Associerade organisationer. Moderata ungdomsförbundet · Moderata studenter · Moderata samlingspartiets seniorer · ... Sidoorganisationer, nätverk inom partiet och närstående organisationer[redigera , redigera wikitext]. *Moderata ...
Närstående organisation(er) Kristdemokratiska studentförbundet (KSF) Internationellt samarbetsorgan International Young ... Internationella organisationer[redigera , redigera wikitext]. 1970 bildade KDU tillsammans med sin finska och norska ...
Organisationer[redigera , redigera wikitext]. Architects & Engineers for 9/11 Truth[redigera , redigera wikitext]. ...
Organisationer[redigera , redigera wikitext]. *Ordensgrad - en nivå i en förtjänstorden, se Orden ...
Kommuner, stater och organisationer[redigera , redigera wikitext]. *Finlandssvenska kommuner: 48 kommuner (26.3.2020) *Instans ... Andra finlandssvenska organisationer: 17 stycken (21.3.2020) *INTE en instans/subgrupp av (P31) / P279) förening (Q15911314), ...
Andra organisationer[redigera , redigera wikitext]. Ingenjörer och naturvetare utan gränser, INUG, är en organisation som ...
PDF) Utrikes namnbok: Svenska myndigheter, organisationer, titlar, EU-organ och länder på engelska, tyska, franska, spanska, ... Medlemskap i internationella organisationer[redigera , redigera wikitext]. Afganistan är medlem av FN sedan 1946. Det är också ...
... för organisationer[redigera , redigera wikitext]. Bolag har normalt en ort där bolagets styrelse har sitt säte. ...
Organisationer[redigera , redigera wikitext]. *Sveriges Släktforskarförbund. *Föreningen Släktdata. *Föreningen för datorhjälp ...
Partier och organisationer. GiveDirectly · Nya Partiet Nippon · Enhet · Vivant · Die Violetten · Europe Écologie · Basic Income ...
Teorin ser ut som följer: Då i stort sett alla företag och organisationer är ordnade som en hierarkisk pyramidstruktur kommer ... Vissa förmodar en sammansvärjning av olika organisationer så som diverse regeringar, CIA, osv.[17] ... övervakning av individer och organisationer och inte bara passiv signalspaning, och detta redan innan FRA-lagen.[40] Spionage ...
Anslutna organisationer[redigera , redigera wikitext]. Det fanns också ett antal till partiet anslutna organisationer, som dock ... Organisationer. Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet · Sturmabteilung (SA) · Schutzstaffel (SS) · ...
Internationella organisationer[redigera , redigera wikitext]. Frankrike är bland annat medlem i: *OECD ...
Närstående organisationer[redigera , redigera wikitext]. Från och med 1933 hade SSS ett ungdomsförbund med namnet Nordisk ... Organisationer. Före 1945. Nationalsocialistiska blocket · Nysvenska rörelsen · Svensk socialistisk samling · Svenska ...